Maleje wskaźnik wielowymiarowego ubóstwa społecznego na świecie

Sytuacja ekonomiczna 40% najbiedniejszych ludzi na świecie zmienia się na lepsze szybciej niż ludzi trochę od nich bogatszych – wynika ze wskaźnika wielowymiarowego ubóstwa społecznego (MPI) z 2018 r. Raport ONZ obejmuje lata 2006–2016. Szczególny postęp odnotowano w Azji Południowej: w Indiach w 2016 r. żyło w ubóstwie o 271 mln osób mniej niż w 2006 r., 23,6% ludzi było bezdomnych, co stanowi spadek o 21,3% w porównaniu z 2006 r. W Bangladeszu natomiast w latach 2004-2014 liczba ubogich spadła o 19 mln osób.

1,3 mld ludzi na świecie żyje obecnie w ubóstwie wielowymiarowym (pod uwagę brane są m.in. dochody, zdrowie, edukacja, zagrożenie przemocą, odżywianie, czysta woda, dostęp do urządzeń sanitarnych). Najwięcej ubogich w ujęciu wielowymiarowym zamieszkuje Bangladesz, Kambodżę, Indie, Wietnam, Pakistan, Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Nigerię, Haiti i Peru. Zróżnicowanie występowania ubóstwa jest ogromne – pojawia się nawet w ramach jednego gospodarstwa domowego. Na świecie jedna trzecia dzieci jest uboga w ujęciu wielowymiarowym oraz jeden na sześciu dorosłych. Oznacza to, że prawie połowa ludzi żyjących w ubóstwie wielowymiarowym (663 mln) to dzieci.

Według raportu Kongresowego Biura Budżetu Stanów Zjednoczonych wzrost płacy minimalnej do 15 dol. za godzinę spowoduje, że 1,3 mln ludzi wyjdzie z ubóstwa w ciągu ok. 5 lat. Zarazem ok. 1,3 mln obecnie zatrudnionych w tym samym czasie może stracić pracę. Innymi skutkami wzrostu płacy minimalnej mogą być zmniejszenie dochodów przedsiębiorstw i wzrost cen.

Represje wobec pracowników służby zdrowia w Mjanmie i USA
Aparat bezpieczeństwa Mjanmy nasilił represje wobec lekarzy, którzy stoją na czele ogólnokrajowego ruchu nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec rządzącej od lutego ub.r. junty wojskowej. Lekarze trafiają do więzień, tracą majątki i pozwolenia na pracę, a zatrudniające ich placówki opieki zdrowotnej muszą się liczyć z zamknięciem. Od czasu zamachu stanu z 1 lutego 2021 r. armia i policja […]
Czytaj całość
Rosnące ceny żywności na świecie i ujemna inflacja w Japonii
Według indeksu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w lipcu 2021 r. ceny żywności na świecie wzrosły o 31% w porównaniu z lipcem 2020 r. Wzrost cen ma częściowo charakter przejściowy, ponieważ jest napędzany zakłóceniami łańcucha dostaw i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. ​​Niektóre rządy podejmują działania interwencyjne – Rosja, jeden z największych […]
Czytaj całość
Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość