Bakterie wykrywające miny lądowe i niszczycielskie nietoperze

Sztuka jaskiniowa niszczeje m.in. z powodu działania substancji zawartych w odchodach nietoperzy. Duże ilości guana i moczu tych ssaków fermentują i nasycają powietrze cząsteczkami kwasu fosforowego. Kolonie nietoperzy tworzą również własny mikroklimat, który stopniowo niszczy skały wapienne, np. w jaskiniach we Francji i w Green Grotto na Jamajce – ciepło i wilgoć pokrywają ściany warstwą kwaśnej, bogatej w dwutlenek węgla substancji. Ta silna kombinacja wywołuje proces zwany korozją biologiczną.

Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego pracują nad genetycznie zmodyfikowanymi bakteriami pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), które będą działać jak czujniki wykrywające zakopane w ziemi miny lądowe i materiały wybuchowe. Bakterie rozbłyskują światłem, gdy wykryją substancję chemiczną wydobywającą się z min i materiałów będących pozostałością po działaniach wojennych. W 2019 r. ponad 5500 osób zostało zabitych lub rannych w eksplozjach min lądowych oraz innych pozostawionych w ziemi materiałów wybuchowych, a 80% ofiar to cywile. Łączna liczba min pozostawionych na świecie po działaniach wojennych może wynosić nawet 110 mln.

Połączenie energii słonecznej i drobnoustrojów może wyprodukować 10 razy więcej białka niż uprawy takie jak soja, wywierając niewielki wpływ na środowisko. Naukowcy z Instytutu Molekularnej Fizjologii Roślin im. Maxa Plancka w Poczdamie wykorzystali energię elektryczną z paneli słonecznych i dwutlenek węgla z powietrza do stworzenia paliwa dla drobnoustrojów, które są hodowane w bioreaktorach, a następnie przetwarzane na suche proszki białkowe.