Globalne populacje ryb, ptaków, ssaków, płazów oraz gadów spadły o średnio 60 proc. w latach 1970-2014

Globalne populacje ryb, ptaków, ssaków, płazów oraz gadów spadły o średnio 60 proc. w latach 1970-2014. Główną przyczyną było niszczenie siedlisk zwierząt i nadmierna konsumpcja, jak wynika z tegorocznego Living Planet Report WWF, który uwzględnia 16 704 populacje 4 005 gatunków kręgowców.

Wśród najbardziej poszkodowanych są: gatunki słodkowodne (zginęło ok. 83 proc. przedstawicieli dzikiej fauny i flory), lasy deszczowe Amazonii (20 proc. zniknęło z powierzchni Ziemi w ciągu ostatnich 50 lat), a także połowa światowej populacji płytkowodnych koralowców. Wspomniano również o pozytywnym działaniu człowieka na rzecz środowiska – wzroście liczby pand, delfinów i goryli.

Autorzy raportu wezwali do globalnego porozumienia w sprawie przyrody” i ustalenia bardziej ambitnych celów w zakresie ochrony zwierząt: Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma jasny obraz wartości przyrody i powagi sytuacji, z którą przychodzi się nam mierzyć. Możemy być także ostatnim, które może temu przeciwdziałać”.

Raport WWF jest publikowany co dwa lata. Wykorzystuje dane Living Planet Index (zebrane przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne) – narzędzia, które śledzi tendencje wśród globalnej fauny i flory.

Rolnictwo w czasach zmian klimatu – Brazylia, Turcja i Chiny
Drobni producenci wina w Turcji walczą o przetrwanie w obliczu narastającego kryzysu środowiskowego i gospodarczego. Wschodnia Turcja, podobnie jak większość kraju, doświadcza historycznej suszy. Wyjątkowo trudna jest sytuacja w prowincji Mardin, gdzie opady w ub.r. były o 54% niższe niż w 2020 r. Większość butikowych winiarni w regionie jest szczególnie narażona na suszę, ponieważ nie […]
Czytaj całość
Górnictwo głębinowe i wydobycie w Grenlandii oraz Amazonii
Firmy zajmujące się górnictwem głębinowym twierdzą, że ich działalność, polegająca na wydobywaniu z dna morskiego rzadkich metali: niklu, miedzi, manganu i kobaltu, jest niezbędna do rozwoju zielonych technologii. Surowce te są również potrzebne do produkcji urządzeń elektronicznych. Naukowcy obawiają się jednak ogromnych kosztów środowiskowych wydobycia głębinowego i zniszczenia szczególnie wrażliwych ekosystemów oceanicznych. Część firm, jak […]
Czytaj całość
Wpływ zmian klimatu na susze i głód na Madagaskarze
Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował o ponad milionie Madagaskarczyków cierpiących na brak bezpieczeństwa żywnościowego i 400 tys. cierpiących z powodu głodu. Według ekspertów susza i klęska nieurodzaju w Madagaskarze są bezpośrednimi skutkami zmian klimatycznych. W południowych rejonach kraju nie padało już od trzech lat, a od 40 lat zmniejszała się suma rocznych opadów. Rosnące globalne […]
Czytaj całość