Tysiące uchodźców i migrantów są przetrzymywane w centrum przejściowym w Trypolisie (stolicy Libii)

Tysiące uchodźców i migrantów są obecnie przetrzymywane w centrum przejściowym w Trypolisie (stolicy Libii) przez Departament ds. Zwalczania Nielegalnej Migracji (DCIM), na bliżej nieokreślony czas.

Jeden z uchodźców, po dziewięciu miesiącach przebywania w ośrodku, popełnił samobójstwo przez samospalenie. Inni uważają, że miejsce jest przeludnione i panuje tam epidemia gruźlicy. Wielu z migrantów trafiło do ośrodka po tym, jak łodzie, którymi płynęli do Włoch, zostały zatrzymane przez libijską straż przybrzeżną finansowaną przez Unię Europejską. Wśród zatrzymanych są obywatele Somalii, Erytrei czy Sudanu, krajów w stanie wojny lub dyktatury, w których dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka. Organizacje, zajmujące się prawami człowieka, w tym Amnesty International, oskarżają władze Libii o współpracę z przemytnikami dla korzyści finansowych. Szacuje się, że tylko jeden na 10 migrantów, próbujących dostać się do Europy drogą śródziemnomorską, trafia na kontynent europejski.

Prokuratorzy z Sycylii analizują zeznania osób, które 12 czerwca br. przeżyły wywrócenie się łodzi na Morzu Śródziemnym. USS Trenton uratował wtedy 42 osoby, ale ocaleni twierdzą, że załoga okrętu marynarki wojennej USA zignorowała ich wcześniejsze wołania o pomoc, przyczyniając się do śmierci 76 osób.