Uzależnienie od węgla

Uzależnienie Azji od węgla musi się skończyć, aby mogła ona walczyć z ociepleniem klimatu” ostrzega Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. Według najnowszego raportu organizacji Climate Central kraje azjatyckie są szczególnie narażone na powodzie spowodowane zmianami klimatu. 237 mln ludzi mieszkających dziś na wybrzeżach Chin (93 mln), Bangladeszu (42 mln), Indii (36 mln), Wietnamu (31 mln), Indonezji (23 mln) i Tajlandii (12 mln) może regularnie znajdować się w strefie zagrożenia powodziowego przed 2050 r., nawet przy zakładanym średnim ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W stanie Chhattisgarh wydobyto największą ilość węgla w Indiach w ostatnim roku budżetowym. Węgiel wydobywany jest tutaj głównie metodą odkrywkową, co dodatkowo zwiększa zanieczyszczenie środowiska. Ludność wioski Salhi oraz pobliskie lasy zagrożone są działalnością jednej z kopalń, dlatego mieszkańcy, przy wsparciu indyjskiej grupy aktywistów, sami zaczęli kontrolować przypadki naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska przez pracowników kopalni. Pilnują na przykład, aby woda, wykorzystywana do czyszczenia wydobywanego węgla, nie była wypuszczana do rzeki, w której się kąpią i poją swoje zwierzęta hodowlane. Budowa nowej kopalni spowoduje, że będą musieli walczyć przeciwko planowanym wysiedleniom.

Nielegalne górnictwo i związane z nim wylesianie terenów zielonych w Sierra Leone powodują katastrofy ekologiczne (powodzie i lawiny błotne) oraz straty w ludziach. W 2017 r. w osuwisku skalnym zginęło ok. tysiąc osób, a setki ludzi nadal uznawane są za zaginione. Ryzyko wystąpienia kolejnych osuwisk jest bardzo wysokie. Rząd wprowadził surowe kary dla osób odpowiedzialnych za nielegalną wycinkę lasów, górnictwo i grabież gruntów. Nie wolno również stawiać domów na zagrożonych osuwiskami terenach.