Rozwój Afryki

Na żadnym kontynencie liczba programistów nie rośnie tak szybko, jak w Afryce. Spośród krajów afrykańskich o licznej społeczności programistów (kraje mające ponad 10 tys. osób współpracujących z serwisem GitHub), Maroko ma największy wzrost (o 70%) społeczności programistów w 2019 r. Następne są Kenia, Nigeria, Egipt i Republika Południowej Afryki. Microsoft otworzy w 2019 r. swoje pierwsze centra programistyczne w Afryce – w Lagos i Nairobi – i zatrudni do 2023 r. 500 programistów. Firma otworzyła już dwa centra danych w RPA. Podobne centra w Afryce otworzą Amazon i Huawei. Huby technologiczne rozwijają się dynamicznie również na mniejszych rynkach jak Gwinea Bissau i Majotta (wzrosty społeczności programistów o ponad 500%).

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Afryka jest gotowa przeprowadzić rewolucję gospodarczą, która nie przyczyni się do kryzysu klimatycznego, gdyż będzie ona oparta na odnawialnych źródłach energii. Populacja Afryki wzrośnie o 800 mln do 2040 r. (obecnie 1,2 mld ludzi), a zapotrzebowanie kontynentu na energię będzie rosło w najbliższych dziesięcioleciach dwukrotnie szybciej niż średnia globalna. 

W Afryce liczba instalacji do pozyskiwania energii słonecznej jest o ponad połowę mniejsza od tej w Wielkiej Brytanii, ale IEA przewiduje boom w tym sektorze na całym kontynencie, który może dać prąd setkom milionów domów. „Całkowity wkład Afryki w globalne emisje związane z energią w ciągu ostatnich 100 lat wynosi zaledwie 2%, co stanowi obecnie połowę emisji Niemiec. Jeżeli wszyscy w Afryce mieliby dostęp do energii [pochodzącej ze źródeł odnawialnych], te 2% wzrosną do zaledwie 3% to nadal niewiele. Afryka wyjątkowo mocno odczuwa skutki zmian klimatycznych, chociaż sama przyczynia się do nich w niewielkim stopniu” – podkreśla dyrektor IEA Fatih Birol.

Kryzys ekonomiczny na świecie – przyczyny i skutki
Miliardy ludzi na świecie odczuwają ekonomiczne skutki pandemii, spowolnienia gospodarczego w Chinach, większych wymagań kredytowych i wojny w Ukrainie. „Wszystko obraca się przeciwko krajom o niskich i średnich dochodach” – mówi Jayati Ghosh, ekonomistka z University of Massachusetts Amherst. Protesty społeczne i spirala kryzysu ekonomicznego już spowodowały upadek rządu w Sri Lance. Jak ostrzega Oxford […]
Czytaj całość
Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość