Ksenofobia i przestępstwa z nienawiści

W Stanach Zjednoczonych liczba ataków fizycznych motywowanych stereotypami i uprzedzeniami osiągnęła w 2018 r. najwyższy poziom od 16 lat – wynika z najnowszego raportu FBI. Najwyższy wzrost ataków (o 21% w porównaniu z 2017 r.) odnotowano w stosunku do Latynosów, natomiast najczęściej atakowani byli Afroamerykanie. Według FBI liczba przestępstw z nienawiści nieznacznie spadła w 2018 r.: zmniejszyła się liczba przestępstw przeciwko mieniu, wzrosła natomiast liczba ataków fizycznych (61% z 7120 incydentów sklasyfikowano jako przestępstwa z nienawiści). 57,8% przestępstw z nienawiści opartych na uprzedzeniach religijnych było motywowanych antysemityzmem (w raporcie FBI – 56,9%). Ich liczba spadła w 2018 r. z 976 do 896. Wiele miast i niektóre stany nie przekazały danych z 2018 r. dotyczących liczby przestępstw z nienawiści. Ponadto eksperci twierdzą, że ponad połowa wszystkich ofiar tych przestępstw nigdy ich nie zgłasza. 

Ponad połowa z 1500 Włochów, którzy wzięli udział w najnowszym, corocznym sondażu firmy SWG, stwierdziła, że ​​akty rasizmu są czasem (45% badanych) lub zawsze (10% badanych) „uzasadnione”. Pozostałe 45% ankietowanych stwierdziło, że jakiekolwiek akty rasistowskie są całkowicie niedopuszczalne. Po raz pierwszy od dekady większość ankietowanych nie potępiła zachowań rasistowskich. Badanie zostało przeprowadzone po serii incydentów rasistowskich i antysemickich w całym kraju.

Według najnowszego raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2019 r. ponad 80% ankietowanych młodych Żydów uważa, że ​​antysemityzm jest „problemem w ich krajach” i że jego poziom „wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat”. Wyniki innych badań tej samej agencji UE pokazują natomiast, że ponad 75% przedstawicieli narodowości żydowskiej w krajach Unii Europejskiej nie zgłasza występujących aktów antysemickich.