Sposoby na emisje dwutlenku węgla

Wyeksploatowane pola naftowe na Morzu Północnym mogą służyć do magazynowania dwutlenku węgla pod dnem morskim. Według danych firmy PricewaterhouseCoopers w ciągu ostatnich 40 lat wydobyto na Morzu Północnym 40 mld baryłek ropy, ale w miarę zmniejszania się zasobów zużyte pola mogą być wykorzystywane do magazynowania CO₂ pochodzącego z emisji z sektora energetycznego. Co więcej, na Morzu Północnym są już rurociągi i platformy, które można wykorzystać do transportu i magazynowania poddanego sekwestracji dwutlenku węgla.

Wykorzystanie w przemyśle ciepła pochodzącego ze słońca może obniżyć globalną emisję dwutlenku węgla nawet o 10%. Firma Heliogen proponuje „system zamkniętej pętli”, dzięki któremu można, korzystając z zestawu luster, skupiać promienie słoneczne, aby osiągnąć temperaturę nawet 1500°C. Specjalny algorytm oblicza optymalne ustawienie luster, aby uzyskać jak najwięcej energii cieplnej. W temperaturze 1500°C można przekształcić biomasę w biopaliwo, pozyskać wodór z wody, a w temperaturze 1000°C – wapień przekształcić w wapno palone, co jest procesem niezbędnym do produkcji cementu. Heliogen zbudował próbną elektrociepłownię, w której wykorzystano 100 luster produkujących 250 kW energii cieplnej. 

Wyniki eksperymentu brytyjskiej spółki National Grid wskazują, że farmy słoneczne mogą pomóc w stabilizowaniu nocnych wahań napięcia w sieci elektrycznej. Pozwoli to zaoszczędzić 400 mln funtów szterlingów na modernizację sieci lub budowę nowych elektrowni. Eksperyment polegał na użyciu falowników – które w ciągu dnia służą do przekształcania energii słonecznej w prąd elektryczny – do stabilizowania napięcia w sieci nocą. Podczas wietrznych nocy, gdy farmy wiatrowe produkują dużo energii, farmy słoneczne mogłyby zapobiegać zbyt dużemu wzrostowi napięcia w sieci energetycznej lub zapobiegać spadkom napięcia wtedy, gdy zapotrzebowanie na prąd jest wysokie.