RCEP i prognozy gospodarcze do 2050 r.

Według prognoz Bloomberg Economics, przedstawiających potencjalny wzrost PKB w 39 państwach do 2050 r., Chiny już w 2035 r. wyprzedzą Stany Zjednoczone i będą największą gospodarką świata. Indie natomiast zostaną trzecią co do wielkości gospodarką świata przed 2033 r. Dobiega też końca okres stabilizacji na świecie, trwający od zakończenia II wojny światowej do początku XXI w. Ekonomiczny środek ciężkości przesuwa się z Zachodu na Wschód, od rozwiniętych gospodarek do rynków wschodzących, od wolnego rynku do rynku kontrolowanego przez państwo i od państw o ustroju demokratycznym do państw rządzonych przez autokratów i populistów.

Państwa Azji i Pacyfiku podpisały największą regionalną umowę o wolnym handlu na świecie. Obejmuje ona 30% światowej populacji (2,2 mld ludzi) i 30% produktu światowego brutto (26,2 bln dol.). Umowę o nazwie The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tworzą: Brunei Darussalam, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam, Australia, Chiny, Japonia, Nowa Zelandia i Korea Południowa. Indie będą mogły przystąpić do traktatu w późniejszym terminie.

Z umowy wynikają liczne korzyści, m.in. mniejsze o co najmniej 92% cła na towary, będące przedmiotem wymiany między uczestnikami porozumienia. Ponadto pakt otwiera sektor usług i określa wspólne zasady handlowe w bloku RCEP. Umowa obejmuje handel, usługi, inwestycje, handel elektroniczny, telekomunikację i prawa autorskie, ale nie dotyczy ochrony środowiska i praw pracowniczych.

Pakty ekonomiczne na świecie – sojusze i podziały
Wielka Brytania może się ubiegać o przystąpienie do partnerstwa handlowego między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, ponieważ bezpośrednia umowa o wolnym handlu z USA ma nikłe szanse powodzenia. Brytyjskie władze omawiają również warunki dołączenia do Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), w skład którego wchodzą Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Malezja, Meksyk, Nowa […]
Czytaj całość
Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość
Rywalizacja o strefy wpływów na Morzu Południowochińskim
Narasta napięcie w obszarze Morza Południowochińskiego, jednego z najbardziej spornych regionów świata, gdzie ścierają się strefy wpływów Chin, Tajwanu, Malezji, Brunei, Filipin, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych. W 2020 r. okręty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych 13 razy przepłynęły przez Cieśninę Tajwańską – to najwyższa częstotliwość od co najmniej 14 lat. Rywalizacja toczy się o wyspy, rafy […]
Czytaj całość