Mózg jak Wszechświat i misja sondy Hayabusa 2

Struktura dwóch najbardziej złożonych systemów, jakie istnieją – kosmosu i jego galaktyk oraz mózgu i jego neuronów – jest do siebie bardzo podobna. Na przykład ludzki mózg działa dzięki sieci prawie 70 mld neuronów, a Wszechświat składa się z co najmniej 100 mld galaktyk. W obu części składowe są połączone w złożoną sieć dzięki długim niciom i węzłom, a ich masa stanowi ok. 30% masy całkowitej. Pozostałe ok. 70% masy to części uważane za pasywne: płyn mózgowo-rdzeniowy i ciemna energia we Wszechświecie. Mózg i kosmos mają również bardzo podobną widmową gęstość mocy.

Podczas zderzeń gwiazd neutronowych wytwarzane są izotopy promieniotwórcze, które mogą częściowo odpowiadać za tektonikę płyt i ochronne pola magnetyczne na planetach skalistych podobnych do Ziemi. Wewnętrzne zasoby pierwiastków promieniotwórczych mogą mieć ogromny wpływ na możliwość powstania życia na danej planecie poprzez nagrzewanie jej wnętrza. Uważa się, że solidne źródło ciepła geofizycznego ma kluczowe znaczenie dla tektoniki płyt i generowania pola magnetycznego planety, którego obecność wydaje się fundamentalna dla życia – przynajmniej na Ziemi.

Trwająca sześć lat misja japońskiej sondy Hayabusa 2 dostarczy kilka próbek materii pobranej z powierzchni planetoidy Ryugu, co pomoże wyjaśnić, w jaki sposób woda dotarła na Ziemię i czy stało się to za pośrednictwem asteroidy, która miliardy lat temu uderzyła w naszą planetę. Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow użyją sondy atomowej, która pozwoli im zidentyfikować poszczególne atomy w pobranych przez sondę próbkach.