Cringe, ghost kitchen oraz podobieństwo między AI a mózgiem człowieka

Mózg człowieka wydaje się przewidywać, jakie słowa mogą nastąpić po sobie – podczas rozmowy wybiega naprzód, oczekując słów, które wypowie druga osoba. Aby zbadać to zjawisko, naukowcy z Massachusetts Institute of Technology wykorzystali technikę zwaną modelowaniem zintegrowanym. Po raz pierwszy algorytm uczenia maszynowego został dopasowany do danych mózgowych, by wyjaśnić działanie skomplikowanego zadania poznawczego.

W ankiecie wydawnictwa Langenscheidt słowo cringe (z ang. zażenowanie, wstyd) zostało wybrane na młodzieżowe słowo 2021 r. w Niemczech. Angielskie słowo sus (skrót od suspect – „podejrzany”) i nieformalny angielski okrzyk sheesh, używany do wyrażenia niedowierzania, znalazły się na drugim i trzecim miejscu. Określenia ghost kitchen (komercyjna kuchnia służąca do przygotowywania posiłków tylko w ramach dostawy) i curbside delivery (usługa, w ramach której zakupione przedmioty są dostarczane klientom czekającym w samochodach w wyznaczonym miejscu) trafiły natomiast do słownika Merriam-Webster i są dowodem wpływu pandemii COVID-19 na język związany z branżą gastronomiczną. W słowniku znalazły się również vaccine passport i long COVID.

Organizacja PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) zaproponowała, aby ze słownika terminów baseballowych usunąć słowo bullpen, które oznacza obszar rozgrzewki dla miotaczy przed rozpoczęciem gry i jednocześnie „miejsce, w którym byki są trzymane przed ubojem. Mogłoby ono zostać zastąpione przyjaźniejszym zwierzętom terminem arm barn.