Nowoczesne mikroinwertery i bloki do magazynowania energii

Odpowiedni dostęp do wody pitnej to globalne wyzwanie, które dotyczy 2,2 mld ludzi. Zdaniem pracowników X – amerykańskiego ośrodka badawczo-rozwojowego – w rozwiązaniu problemu mogą pomóc napędzane energią słoneczną urządzenia do zbierania wody atmosferycznej, czyli pobierania jej z powietrza. Mogą one zapewnić dostęp do wody miliardowi ludzi na świecie. 

Firma Enphase Energy Inc. opracowała nowy model mikroinwertera, który umożliwia zasilanie w wyprodukowaną ze słońca energię elektryczną domów niemających zasilania awaryjnego podczas elektroenergetycznej awarii systemowej. Konwencjonalne mikroinwertery wyłączają się w przypadku przerwania zasilania sieciowego, co zmusza właścicieli gospodarstw domowych do korzystania z drogich akumulatorów. Zespół inżynierów z Uniwersytetu w Newcastle opatentował z kolei blok termiczny do przechowywania energii odnawialnej, który magazynuje ją na wypadek braku wiatru i promieni słonecznych. Wypełnione nią bloki trafią m.in. do zamkniętych i jeszcze używanych kopalni w Europie.

Do 2030 r. Kenia planuje zlikwidować lub przekształcić elektrownie opalane ropą na zasilane skroplonym gazem ziemnym. Wschodnioafrykańskie państwo dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Już teraz Kenia jest liderem w dziedzinie czystej energii, a 90% jej sieci energetycznej opiera się na źródłach odnawialnych. Kraj wytwarza ponad 40% energii elektrycznej w swojej sieci krajowej ze źródeł geotermalnych, energia wodna dostarcza jedną czwartą energii elektrycznej, źródła wiatrowe – prawie 22%, a energia słoneczna – 1,3%.