ChAD, głęboka stymulacja mózgu i funkcje dopaminy

Wyniki neuroobrazowania przeprowadzonego przez naukowców z grupy roboczej ENIGMA Bipolar Disorder wskazują na neurotoksyczny wpływ choroby afektywnej dwubiegunowej na strukturę mózgu pacjentów. Nieprawidłowe zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu są związane szczególnie z większą liczbą epizodów maniakalnych – u pacjentów częściej ich doświadczających przerzedza się kora mózgowa, a zmiany widoczne są zwłaszcza w korze przedczołowej, czyli obszarze odpowiedzialnym za funkcje wykonawcze i regulację emocji. U osób z ChAD wykazano także szybsze powiększenie się komór mózgowych zawierających płyn mózgowo-rdzeniowy.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) to skuteczna metoda terapii pacjentów cierpiących na oporną na leki depresję. Wg naukowców z Uniwersytetu Emory’ego oraz Icahn School of Medicine at Mount Sinai krótkotrwała śródoperacyjna ekspozycja na stymulację terapeutyczną podczas wszczepiania implantu wywołuje szybką i stałą zmianę stanu elektrofizjologicznego mózgu (zmiana rytmu beta). Jest ona skorelowana ze znacznym, utrzymującym się zmniejszeniem objawów depresji u pacjentów niepoddawanych dodatkowej stymulacji poza salą operacyjną. DBS stosuje się w leczeniu m.in. choroby Parkinsona i padaczki.

Badając mózgi muszek owocówek, naukowcy poznali różnorodne funkcje dopaminy – kluczowego neuroprzekaźnika w mózgu człowieka. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Rockefellera jeden szlak dopaminergiczny może pełnić dwie funkcje: przekazywać sygnały motywacyjne, by szybko kształtować obecne zachowanie, oraz dostarczać sygnały kierujące przyszłym postępowaniem w ramach procesu uczenia się.

Mikroroboty, roboty społeczne i szwajcarski robot nowej generacji
Badacze pracują nad mikroskopijnymi robotami precyzyjnie dostarczającymi leki do wybranych miejsc w organizmie człowieka. Zespół miniaturowych maszyn mógłby np. nawigować bezpośrednio do guza osoby chorej na nowotwór i inteligentnie wdrażać terapeutyk tam, gdzie jest to potrzebne. Obecnie działające miniroboty mogą się poruszać np. w macierzy międzykomórkowej i w treści przewodu pokarmowego dzięki siłom zewnętrznym, jak […]
Czytaj całość
Nowe leki na superbakterie, katar sienny i zespół Tourette’a
Na bazie odkrytej w 2015 r. tejksobaktyny naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu opracowali syntetyczne leki, dzięki którym będzie można uratować zdrowie i życie milionów ludzi. Działają one na oporne na inne leki superbakterie, nie uszkadzając tkanek chorej osoby, i niszczą szeroką gamę drobnoustrojów pobranych od pacjentów. W badaniu na myszach wyeliminowały również opornego na metycylinę […]
Czytaj całość
Piórkoskrzydłe, Tarantobelus jeffdanielsi i dźwięki fantomowe
Naukowcy z University College London (UCL) badają odgłosy wydawane przez komary podczas rytuałów godowych, aby znaleźć sposób na walkę z malarią. Rytuał godowy tych owadów polega na identyfikowaniu i ściganiu samicy przez samca, który wykrywa słaby dźwięk wydawany przez nią w locie. Męskie i żeńskie tony lotu łączą się w uchu komara, tworząc tzw. dźwięki […]
Czytaj całość