ChAD, głęboka stymulacja mózgu i funkcje dopaminy

Wyniki neuroobrazowania przeprowadzonego przez naukowców z grupy roboczej ENIGMA Bipolar Disorder wskazują na neurotoksyczny wpływ choroby afektywnej dwubiegunowej na strukturę mózgu pacjentów. Nieprawidłowe zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu są związane szczególnie z większą liczbą epizodów maniakalnych – u pacjentów częściej ich doświadczających przerzedza się kora mózgowa, a zmiany widoczne są zwłaszcza w korze przedczołowej, czyli obszarze odpowiedzialnym za funkcje wykonawcze i regulację emocji. U osób z ChAD wykazano także szybsze powiększenie się komór mózgowych zawierających płyn mózgowo-rdzeniowy.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) to skuteczna metoda terapii pacjentów cierpiących na oporną na leki depresję. Wg naukowców z Uniwersytetu Emory’ego oraz Icahn School of Medicine at Mount Sinai krótkotrwała śródoperacyjna ekspozycja na stymulację terapeutyczną podczas wszczepiania implantu wywołuje szybką i stałą zmianę stanu elektrofizjologicznego mózgu (zmiana rytmu beta). Jest ona skorelowana ze znacznym, utrzymującym się zmniejszeniem objawów depresji u pacjentów niepoddawanych dodatkowej stymulacji poza salą operacyjną. DBS stosuje się w leczeniu m.in. choroby Parkinsona i padaczki.

Badając mózgi muszek owocówek, naukowcy poznali różnorodne funkcje dopaminy – kluczowego neuroprzekaźnika w mózgu człowieka. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Rockefellera jeden szlak dopaminergiczny może pełnić dwie funkcje: przekazywać sygnały motywacyjne, by szybko kształtować obecne zachowanie, oraz dostarczać sygnały kierujące przyszłym postępowaniem w ramach procesu uczenia się.

Wolbachia i synchrotron przeciwko chorobom wirusowym
Wolbachia to należąca do rodziny Anaplasmataceae Gram-ujemna bakteria, która żyje w cytoplazmie komórek zainfekowanego gospodarza, oraz pasożyt wielu bezkręgowców, m.in. owadów i nicieni. Bakteria ta pomaga w zwalczaniu wirusa denga – wprowadzona do organizmu komara egipskiego (nosiciela) blokuje replikację wirusa. Po wypuszczeniu na wolność zmodyfikowanych komarów w Singapurze, Brazylii i Indonezji zapadalność na dengę zmalała […]
Czytaj całość
Sygnały molekularne w mózgu, halucynacje i urojenia
Naukowcy z University of Nottingham odkryli, że odwrócenie modyfikacji sygnałów molekularnych w synapsach mózgu człowieka przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej (np. ustąpienia stanów lękowych) oraz wycofania zaburzeń pamięci, w tym demencji. To ważny krok w zrozumieniu komunikacji komórek mózgowych, który pomoże w opracowaniu nowych metod leczenia schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Umysł i ciało współdziałają […]
Czytaj całość
Trening i dieta a zdrowie i odchudzanie
Naukowcy z Instytutu Karolinska w Solnie zidentyfikowali białko, które poprawia metabolizm mięśni, koordynację ruchową i wydajność wysiłkową u myszy. Białko to przynosi zatem niektóre korzyści wynikające z ćwiczeń fizycznych. Odkrycie może mieć znaczenie terapeutyczne dla pacjentów z chorobami mięśni i neurologicznymi, takimi jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS).  Wg wyników badania związków między sprawnością, masą, zdrowiem […]
Czytaj całość