Odpady – najbardziej charakterystyczny materiał ery antropocenu

Zdaniem autorów najnowszej wystawy West Age w Design Museum w Londynie znakiem rozpoznawczym antropocenu są śmieci. Wytwarzanie odpadów to główny motor napędowy gospodarki – zgodnie z kulturą planowanego starzenia się produkty zużywają się szybciej, niżby mogły. W latach 20. XX w. żarówki działały po 2500 h, uznano je więc za komercyjnie nieopłacalne i skrócono ich żywotność do 1000 h. „Pod wieloma względami »odpady« są błędem systemu – mówi Justin McGuirk, główny kustosz wystawy. – A często stanowią one świetny, niedoceniany materiał”.

Recykling szkła nie powoduje jego degradacji, a proces produkcji nowego szkła z wykorzystaniem stłuczki zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Mimo tego wiele państw poza kontynentem europejskim nadal wyrzuca szkło na wysypiska. W 2018 r. w USA na składowiska trafiło prawie 7 mln t szkła (5,2% wszystkich stałych odpadów komunalnych). Nowe szkło wyprodukowane w Unii Europejskiej zawiera natomiast ok. 52% surowca z recyklingu.

Średnia globalna zmarnowanej żywności na mieszkańca Ziemi to 121 kg, z czego 74 kg marnuje się w gospodarstwie domowym. Aplikacje takie jak Olio czy Too Good To Go pomagają użytkownikom w gromadzeniu i dystrybucji artykułów spożywczych ze sklepów, zanim te się zepsują. Jak twierdzą właściciele aplikacji, w 2020 r. dzięki Olio zaoszczędzono 32 mln porcji żywnościowych (prawie 3 mln funtów szterlingów), a korzystanie z Too Good To Go uratowało przed wyrzuceniem 96 mln posiłków. Aplikacja Kitchei przypomina z kolei użytkownikom, kiedy pożywienie może się zepsuć, dzięki czemu oszczędzają oni 8,2 kg żywności rocznie.