Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu

Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła umożliwiają pokonywanie dłuższych dystansów. Świergotki szponiaste z kolei coraz częściej migrują jesienią z Syberii na zachód Europy zamiast do południowej Azji. Jeżeli obserwacje naukowców się potwierdzą, byłaby to pierwsza nowa trasa migracji na osi wschód–zachód w przypadku ptaka wędrującego na duże odległości i dowód przystosowywania się ptaków śpiewających do zmian klimatu. Syberyjskie świstunki żółtawe również coraz częściej odwiedzają zimą Europę.

W Kenii zmiany klimatu potęgują konflikt między ludźmi a słoniami – zwierzęta wkraczają na terytorium zajmowane przez rolników, ponieważ susze zmuszają je do migracji w poszukiwaniu wody i pastwisk. Coraz częściej dochodzi do ataków słoni na ludzi i niszczenia upraw na farmach.

Ranczerzy i ekolodzy współpracują, aby chronić pastwiska, które pochłaniają dwutlenek węgla i mogą wspierać realizację celów klimatycznych. Współpraca ma doprowadzić do przywrócenia i rewitalizacji prerii Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Naukowcy szacują, że łąki mogą zawierać nawet 30% węgla zmagazynowanego w glebie na Ziemi, a ulepszone metody wypasu bydła (wypas regeneracyjny) pomogą pochłaniać ok. 300 mln t CO₂ rocznie na całym świecie.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Globalne ocieplenie a międzynarodowa rywalizacja o Arktykę
Surowy klimat i niskie temperatury stanowiły naturalną barierę w eksploatacji złóż Arktyki, ale kryzys klimatyczny zmienia ten stan rzeczy. Topnienie polarnych czap lodowych umożliwia dostęp do zasobów (ropy, gazu, minerałów, metali ziem rzadkich i ryb) wartych dziesiątki bilionów dolarów. Między państwami leżącymi nad Oceanem Arktycznym i mającymi tam terytoria: Rosją, Kanadą, USA, Danią, Norwegią oraz […]
Czytaj całość