Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu

Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła umożliwiają pokonywanie dłuższych dystansów. Świergotki szponiaste z kolei coraz częściej migrują jesienią z Syberii na zachód Europy zamiast do południowej Azji. Jeżeli obserwacje naukowców się potwierdzą, byłaby to pierwsza nowa trasa migracji na osi wschód–zachód w przypadku ptaka wędrującego na duże odległości i dowód przystosowywania się ptaków śpiewających do zmian klimatu. Syberyjskie świstunki żółtawe również coraz częściej odwiedzają zimą Europę.

W Kenii zmiany klimatu potęgują konflikt między ludźmi a słoniami – zwierzęta wkraczają na terytorium zajmowane przez rolników, ponieważ susze zmuszają je do migracji w poszukiwaniu wody i pastwisk. Coraz częściej dochodzi do ataków słoni na ludzi i niszczenia upraw na farmach.

Ranczerzy i ekolodzy współpracują, aby chronić pastwiska, które pochłaniają dwutlenek węgla i mogą wspierać realizację celów klimatycznych. Współpraca ma doprowadzić do przywrócenia i rewitalizacji prerii Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Naukowcy szacują, że łąki mogą zawierać nawet 30% węgla zmagazynowanego w glebie na Ziemi, a ulepszone metody wypasu bydła (wypas regeneracyjny) pomogą pochłaniać ok. 300 mln t CO₂ rocznie na całym świecie.

Zmiany klimatu a uprawy soi, kukurydzy, pszenicy i kawy
Zgodnie z prognozami naukowców gorętszy i suchszy klimat pomoże rolnikom w Azji, a zaszkodzi farmerom w Ameryce Północnej, Europie i Afryce. W latach 2050–2100 światowe plony kukurydzy i soi mogą spaść o 5% (na środkowym zachodzie USA nawet o ok. 20%). W związku ze zmianami klimatu rolnicy będą musieli skuteczniej dbać o to, aby gleba […]
Czytaj całość
Miasta bezpieczne klimatycznie i ekologiczne budownictwo
Economist Intelligence Unit opublikował ranking miast bezpiecznych klimatycznie, w którym prowadzą Wellington, Toronto, Waszyngton, Mediolan i Kopenhaga. Bezpieczeństwo środowiskowe miasta opiera się na planie zrównoważonego rozwoju danego miejsca, zachętach do korzystania z energii odnawialnej, rozbudowie systemów gospodarowania odpadami, jakości powietrza, zalesieniu miasta i stresie wodnym (stosunek popytu do podaży). Np. w Bogocie, Rio de Janeiro […]
Czytaj całość
Raporty o stanie świata służb wywiadowczych USA i Kanady
Według raportu Canadian Security Intelligence Service (CSIS) podsumowującego 2020 r. działalność oraz ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju obcych agencji szpiegowskich wzrosła w Kanadzie do poziomu niespotykanego od czasów zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów Chin i Rosji. Zwiększyło się również zagrożenie ruchami ekstremistycznymi oraz cyberprzestępczością. Kanadyjski wywiad twierdzi, że jedną z przyczyn większej aktywności obcych […]
Czytaj całość