131 genów odpornych na antybiotyki znaleziono w próbkach gleb na zachodnim Spitsbergenie

131 genów odpornych na antybiotyki znaleziono w próbkach gleby pobranych w zatoczce Kongsfjorden na zachodnim Spitsbergenie, u wybrzeży Oceanu Arktycznego. Geny związane są z dziewięcioma najbardziej popularnymi klasami antybiotyków: aminoglikozydami, makrolidami i karbapenemami. Mogą uodparniać organizm na działanie leków stosowanych m.in. w przypadku chorób zakaźnych. Jeden z genów znalezionych w Arktyce w 2013 r. został po raz pierwszy odkryty u pacjenta w Indiach sześć lat wcześniej. baNDM-1 w ciągu kilku lat pokonał drogę z jednego końca świata na drugi, docierając do miejsc, gdzie mieszka bardzo mało ludzi, a korzystanie z antybiotyków jest znikome. Gen dokonał tego z pomocą migracji ludzi lub zwierząt.

Rosnąca odporność bakterii na działanie antybiotyków, związana przede wszystkim z niewłaściwym stosowaniem leków, została uznana za równie poważne zagrożenie dla ludzkości jak ocieplenie klimatu. Szybkość i skala rozprzestrzeniania się bakterii wyposażonych w odporne geny świadczą również o tym, jak groźne są niewłaściwe przetwarzanie ścieków, brak przestrzegania zasad higieny i przeludnienie. Powodują one zanieczyszczenie fekaliami wody i żywności. Bakterie, dzięki roznoszącym je ludziom i zwierzętom, szybko migrują w miejsca, gdzie antybiotyki są nieobecne.

W 2016 r. u 490 tys. pacjentów na świecie rozwinęła się gruźlica lekooporna. Coraz trudniej leczy się malarię oraz opornego na metycylinę gronkowca złocistego [MRSA], który wywołuje zakażenia wewnątrzszpitalne. Rosnącą oporność na leki wykazują również choroby przenoszone drogą płciową: rzeżączka, kiła i chlamydioza. Tymczasem firmy farmaceutyczne stawiały w ostatnich latach na produkcję leków na choroby przewlekłe, ponieważ było to bardziej opłacalne. Istniało również przekonanie o wygranej walce z chorobami zakaźnymi i od lat nie opracowywano nowych antybiotyków. Te łatwiejsze w produkcji są już na rynku, a proces powstawania antybiotyków nowej generacji jest bardzo kosztowny. Dopóki koncerny farmaceutyczne nie dojdą do wniosku, że opłaca im się rozpocząć prace nad nowymi lekami, nie pojawią się lepsze antybiotyki.

Rozwój energii ze słońca w ZEA i Portugalii, problemy na Węgrzech
W lipcu br. na zbiorniku przy zaporze Alqueva w Portugalii uruchomiony zostanie największy pływający park słoneczny w Europie, złożony z 12 tys. paneli słonecznych i o wielkości czterech boisk do piłki nożnej. Ma on wytwarzać 7,5 GWh energii elektrycznej rocznie. Panele pływające nie zajmują cennej powierzchni gruntowej, a ich lokalizacja przy elektrowniach wodnych jest szczególnie […]
Czytaj całość
Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, zdrowie i występowanie katastrof
Na podstawie badania przeprowadzonego w 135 krajach oszacowano, że do 2050 r. zmiany klimatu mogą zmniejszyć światową roczną produkcję gospodarczą nawet o 4% i nieproporcjonalnie mocno uderzyć w państwa słabo i średnio rozwinięte. W badaniu eksperci wzięli pod uwagę np. rosnący poziom mórz oraz coraz częściej występujące fale ciepła, susze i gwałtowne burze. Najmniej dotknięta […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość