GPT-2 to najnowszy, oparty na sztucznej inteligencji, generator tekstu

GPT-2 to najnowszy, oparty na sztucznej inteligencji, generator tekstu stworzony przez firmę OpenAI. Uważany jest za technologiczny przełom. Naukowcy nie wprowadzą jednak oprogramowania na rynek, ponieważ uznali, że… jest ono zbyt dobre. Mogłoby zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób, np. do tworzenia fake newsów i podszywania się w internecie.

Oprogramowanie potrafi napisać spójny tekst na zlecony temat w wybranym stylu, na podstawie materiału źródłowego. Algorytm programu został stworzony na podstawie analizy 8 mln stron internetowych i 10 mln artykułów z różnych dziedzin. GPT-2 nie popełnia błędów w składni zdań i nie tworzy nonsensownych informacji, chyba że taka jest konwencja tekstu źródłowego. W związku z obawami wspieranej przez Elona Muska firmy, na rynku będzie dostępna jedynie mocno okrojona wersja oprogramowania.

Być może w rozpoznawaniu fake newsów, tworzonych przez coraz bardziej zaawansowane programy AI, pomogą zajęcia w szkołach, podczas których młodzież będzie uczyć się, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda przeprowadzili badania z udziałem prawie 8 tys. uczniów i studentów w wieku od 11 do 24 lat. Celem było określenie umiejętności młodych ludzi w zakresie oceny wiarygodności informacji w sieci. Jak się okazało, większość studentów nie posiadała podstawowej umiejętności rozpoznawania wiarygodnych informacji lub odróżniania sponsorowanych treści od prawdziwych artykułów”. Wynika z tego, że nie są przygotowani na radzenie sobie z zalewem informacji w sieci.

Grupy ekspertów w wybranych stanach USA (m.in. Kalifornia, Iowa, Arizona, Nowy Jork) koncentrują się na opracowaniu metod nauki dzieci o tym, jak weryfikować fakty w internecie. Trzeba przygotować programy nauczania, kryteria ocen i przydatne aplikacje, aby pomóc uczniom w bardziej krytycznym odbiorze informacji. Jedną z proponowanych metod jest uczenie i myślenie lateralne [kreatywne], w skład którego wchodzą metody fact-checkingu. Inna metoda wywodzi się z nauk interdyscyplinarnych. Jej celem jest przekazanie uczniom wiedzy o sposobie organizacji i zasadach działania mediów, sposobach manipulacji oraz gry na emocjach odbiorcy.