Jak chronić lasy?

Przyczyną wylesiania w Azji Południowo-Wschodniej jest przede wszystkim produkcja oleju palmowego, a w Ameryce Południowej – zapotrzebowanie na tereny pod produkcję soi oraz wołowiny. Dorzecze Konga, w którym znajduje się drugi co do wielkości las deszczowy na świecie, jest degradowane w wyniku pozyskiwania drewna na potrzeby przemysłu, lokalnego rolnictwa i zapotrzebowania na drewno opałowe. Część ekologów uważa, że jedynym rozwiązaniem jest ustanowienie w lasach obszarów objętych całkowitym zakazem wstępu dla człowieka. Inni naukowcy chcą pozwolić mieszkańcom na korzystanie z lasów, np. w ramach tworzenia lasów komunalnych, aby zapewnić przetrwanie ekosystemu. Rdzenni mieszkańcy współpracują wtedy z przedstawicielami przemysłu i rozsądnie zarządzają lasami dzięki doświadczeniu i wiedzy gromadzonej przez pokolenia. Strategia ta była stosowana w brazylijskiej części Amazonii, gdy wylesianie spadło tam o 70% między 2004 a 2012 r.

Rdzenni mieszkańcy żyją w lasach, które przechowują prawie 300 mld t dwutlenku węgla. To prawie sześć razy więcej niż całkowita ilość CO₂, pochodząca ze spalania paliw kopalnych, wylesiania i innych emisji związanych z działalnością ludzi, która została uwolniona do atmosfery w 2018 r. Ochrona obszarów leśnych ma zatem kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony praw ludzi tam mieszkających, ale także dla ograniczenia globalnego ocieplenia. Społeczności tubylcze podtrzymują ok. 80% różnorodności biologicznej na Ziemi, mimo że stanowią mniej niż jedną dwudziestą populacji świata.

Firmy wchodzące w skład organizacji Consumers Goods Forum postanowiły 10 lat temu, że do 2020 r. zaprzestaną używania w produkcji składników, które przyczyniają się do wylesiania. Organizacja wspierana jest przez Tropical Forest Alliance (m.in. Mars, Nestlé i Walmart oraz ponad 100 innych korporacji, organizacji non profit i rządów). Jednak żadna z firm z branży handlu detalicznego i przemysłu, które tworzą sojusz, nie zrealizowała postawionego celu i nie podjęła w tym celu znaczącego wysiłku. Od 2010 r. co najmniej 50 mln ha lasów – obszar dwa razy większy niż Wielka Brytania – zostało zniszczonych na potrzeby produkcji towarów.