USA zagrożone szpiegostwem Chin

Kradzież technologii przez Chiny to największe wyzwanie, które stoi przed amerykańskimi organami ścigania, uważa Federalne Biuro Śledcze (FBI). Chińczycy, wykradając amerykańskie tajemnice handlowe, pozbawiają USA od 300 do 400 mld dol. rocznie. Dyrektor FBI Christopher Wray twierdzi, że władze ChRL działają, używając „wszelkich niezbędnych środków”. Obecnie FBI prowadzi 1000 dochodzeń we wszystkich 56 placówkach lokalnych w sprawie kradzieży technologii przez Chiny w prawie każdym sektorze przemysłu. Chińczycy są szczególnie zainteresowani technologią produkcji samolotów i samochodów elektrycznych. W 2019 r. FBI aresztowało 24 osoby w sprawach powiązanych z działaniami Chin. W 2020 r. zostało aresztowanych już 19 osób. Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (CSIS) spośród 137 podanych do publicznej wiadomości przypadków szpiegostwa na rzecz Chin od 2000 r. 73% miało miejsce w ostatniej dekadzie.

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ostrzega przed cyberatakami, które mogą spowodować poważny kryzys finansowy. Szczególnie groźny może być skumulowany cyberatak na ważne banki. Raport Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) wycenia globalny koszt cyberataków na 45–654 mld dol. W 2019 r. G7 ogłosiła wspólne, transgraniczne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysem w związku z incydentem cybernetycznym mającym wpływ na system finansowy. Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie zorganizowane przez ministerstwa finansów, banki centralne, organy regulacyjne i organy nadzoru rynku finansowego, które miało również na celu zabezpieczenie się przed kryptowalutami, m.in. planami Facebooka na wprowadzenie Libry.