Analiza mowy oraz interfejs mózg–komputer dla graczy

Serwis strumieniowy Spotify opatentował technologię, która na podstawie mowy użytkowników określa ich „stan emocjonalny, płeć, wiek i akcent”, dzięki czemu będzie mógł poznać ich nastrój i lepiej polecać im treści do słuchania. Patent polega na „identyfikacji gustów na podstawie sygnału audio” i wykorzystuje informacje o „intonacji, akcencie, rytmie i podobnych cechach charakterystycznych sposobu mówienia”. Valve Corporation z kolei współpracuje z OpenBCI w celu opracowania oprogramowania interfejsu mózg–komputer opartego na otwartym kodzie źródłowym, aby zrewolucjonizować gry i sposób ich doświadczania przez graczy. Możliwe podłączenie komputera bezpośrednio do obszarów mózgu człowieka odpowiedzialnych za doznania wizualne, dźwiękowe i sensoryczne znacznie poprawi wrażenia podczas gry.

Firma Hanson Robotics Limited rozpocznie produkcję czterech modeli humanoidalnych robotów w pierwszej połowie 2021 r. – naukowcy przewidują, że pandemia stworzy nowe możliwości dla robotyki. Jeden z robotów został opracowany dla sektora opieki zdrowotnej, pozostałe pojawią się w handlu detalicznym i liniach lotniczych. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w latach 2018–2019, czyli jeszcze przed pandemią COVID-19, światowa sprzedaż robotów do profesjonalnej obsługi wzrosła o 32%. Mobilne roboty dezynfekujące różnych firm działają m.in. w hotelach, centrach kongresowych, dworcach kolejowych i na statkach wycieczkowych, oczyszczając powietrze i powierzchnię wokół oraz zabijając nawet ponad 99% wirusów i bakterii.

Czytaj całe wydanie