Ekspansja zwierząt na miejscu dawnych skupisk ludzkich

Podczas gdy od Azji po Europę zanikają skupiska ludzkie, zwierzęta zajmują miejsce człowieka. Obecnie na świecie żyje 7,67 mld ludzi, jednak przyrost populacji zwolnił – np. Japonia, Niemcy, Korea Południowa, Anglia, Walia, Tajlandia, Iran oraz Brazylia to państwa, które zmagają się z niskim współczynnikiem urodzeń. W Japonii, gdzie ubywa ludności wiejskiej, pola i ogrody są zajmowane przez dzikie zwierzęta – można tam coraz częściej zauważyć m.in. lokalny podgatunek niedźwiedzia himalajskiego.

W Europie pustoszeją wioski i gminy, a zwiększa się powierzchnia lasów – np. w Hiszpanii, Francji, we Włoszech i w Rumunii – co ma pozytywny wpływ na odrodzenie populacji dzików, saren oraz dużych drapieżników. W ostatniej dekadzie zaobserwowano w Europie wzrost populacji rysi, rosomaków, niedźwiedzi brunatnych i wilków. W Hiszpanii wilk iberyjski zwiększył liczebność z 400 do ponad 2 tys. osobników. W 2020 r. po raz pierwszy od 150 lat zauważono w Galicji niedźwiedzia brunatnego.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje kontrolować populację wiewiórki szarej, podając gryzoniom doustny środek antykoncepcyjny. Zwabione do skrzynek z karmą zwierzęta znajdą tam orzechy laskowe z dodatkiem środka zapobiegającego ciąży. Wiewiórki szare powodują ogromne szkody w lasach, usuwając korę z młodych drzew w wieku od 10 do 50 lat. Cierpią zwłaszcza drzewa liściaste, w tym dęby – szczególnie ważne, ponieważ wspierają rozwój innych gatunków fauny i flory. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii żyje ok. 3 mln wiewiórek szarych – gatunku inwazyjnego, który trafił na Wyspy Brytyjskie ze Stanów Zjednoczonych.

Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Relacje dyplomatyczne między USA a Iranem i Wenezuelą
Irańscy urzędnicy negocjują z Amerykanami potencjalną wymianę więźniów – Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przekazał, że w USA przebywa obecnie 16 Irańczyków, a czterech obywateli mających podwójne obywatelstwo irańsko-amerykańskie jest przetrzymywanych w Iranie. Negocjacje odbywają się równolegle do prowadzonych w Wiedniu rozmów dotyczących porozumienia nuklearnego. Umowa nuklearna z Iranem może jednak zostać zablokowana przez żądania Rosji, […]
Czytaj całość
Sojusze i spory gospodarcze – Chiny kontra reszta świata
Chiny i Argentyna uzgodniły pogłębienie współpracy gospodarczej, integrację infrastrukturalną oraz pięcioletni plan współpracy rolniczej w ramach inicjatywy „Jednego pasa i jednej drogi”. Argentyna ma podpisać z Chinami umowy, które gwarantują finansowanie inwestycji i prac na kwotę ponad 23,7 mld dol. Chiny są drugim co do wielkości – po Brazylii – partnerem gospodarczym Argentyny, od której […]
Czytaj całość