Przeszkody w dostępie do wody w Syrii i Strefie Gazy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w kontrolowanym przez Kurdów regionie Al-Hasaka w północno-wschodniej Syrii milion ludzi zostało ok. 20 razy odciętych od dostępu do wody. Problemy z jej dostawami z najbliższej stacji wodociągowej Alouk narastają od czasu przejęcia władzy na tym terenie przez siły tureckie oraz ich syryjskich sojuszników, co nastąpiło po operacji wojskowej „Źródło pokoju” w październiku 2019 r. Syryjskie władze twierdzą, że to właśnie Turcja stoi za przerwami w zaopatrzeniu w wodę i oskarżają ją o próby destabilizacji regionu. Strona turecka tłumaczy się występowaniem problemów technicznych.

Według Banku Światowego 97% wód gruntowych w Strefie Gazy jest niezdatnych do picia. Dwie trzecie dostarczanej cysternami wody, z której korzysta ok. miliona mieszkańców, są zanieczyszczone. Izraelska firma Watergen przekazała do Strefy Gazy trzy zasilane energią słoneczną urządzenia wyposażone w system do odzyskiwania wody z wilgotnego powietrza. Maszyny zasysają powietrze i oczyszczają je przed wysłaniem do komory kondensacyjnej, gdzie para wodna jest przetwarzana w wodę pitną.

W Niemczech ponad 70% wody pitnej pochodzi z wód gruntowych. Według Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) głębsze warstwy gleby, z których wodę czerpią drzewa, są bardzo suche. W rzekach i strumieniach pogarsza się jakość wody zgodnie z normami Unii Europejskiej tylko 8% z nich jest w dobrym stanie. Gdy ilość wody w rzekach i jeziorach spada z powodu upałów i suszy, stężenie zanieczyszczeń wzrasta.

Czytaj całe wydanie