Przeszkody w dostępie do wody w Syrii i Strefie Gazy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w kontrolowanym przez Kurdów regionie Al-Hasaka w północno-wschodniej Syrii milion ludzi zostało ok. 20 razy odciętych od dostępu do wody. Problemy z jej dostawami z najbliższej stacji wodociągowej Alouk narastają od czasu przejęcia władzy na tym terenie przez siły tureckie oraz ich syryjskich sojuszników, co nastąpiło po operacji wojskowej „Źródło pokoju” w październiku 2019 r. Syryjskie władze twierdzą, że to właśnie Turcja stoi za przerwami w zaopatrzeniu w wodę i oskarżają ją o próby destabilizacji regionu. Strona turecka tłumaczy się występowaniem problemów technicznych.

Według Banku Światowego 97% wód gruntowych w Strefie Gazy jest niezdatnych do picia. Dwie trzecie dostarczanej cysternami wody, z której korzysta ok. miliona mieszkańców, są zanieczyszczone. Izraelska firma Watergen przekazała do Strefy Gazy trzy zasilane energią słoneczną urządzenia wyposażone w system do odzyskiwania wody z wilgotnego powietrza. Maszyny zasysają powietrze i oczyszczają je przed wysłaniem do komory kondensacyjnej, gdzie para wodna jest przetwarzana w wodę pitną.

W Niemczech ponad 70% wody pitnej pochodzi z wód gruntowych. Według Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) głębsze warstwy gleby, z których wodę czerpią drzewa, są bardzo suche. W rzekach i strumieniach pogarsza się jakość wody zgodnie z normami Unii Europejskiej tylko 8% z nich jest w dobrym stanie. Gdy ilość wody w rzekach i jeziorach spada z powodu upałów i suszy, stężenie zanieczyszczeń wzrasta.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Wpływ wojny w Ukrainie na politykę energetyczną Unii Europejskiej
Zdaniem kilku czeskich eurodeputowanych Unia Europejska powinna ocenić wpływ wojny w Ukrainie na Europejski Zielony Ład i europejski sektor energetyczny. „Nowa sytuacja geopolityczna wymaga od Europy samowystarczalności energetycznej. Oprócz rozwoju odnawialnych źródeł energii musimy wykorzystywać wszystkie dostępne źródła czystej energii, w tym jądrowe, i skupić się na efektywności energetycznej” – powiedział czeski eurodeputowany Martin Hlaváček. […]
Czytaj całość
Wpływ elektrowni wodnych na środowisko – rzeka Wołga i Bałkany
Funkcjonalność Wołgi – największej i najdłuższej rzeki Europy i Rosji przeduralskiej, arterii handlowej, źródła energii i wody pitnej dla Rosji – została zniszczona w czasach ZSRR w wyniku budowy zbyt wielu zapór i sztucznych zbiorników wodnych. Z Kamą, swoim największym dopływem, Wołga przypomina kaskadę 11 zbiorników i elektrowni, które odpowiadają za ok. 5% produkcji rosyjskiej […]
Czytaj całość