Proces sekularyzacji Iranu i państw arabskich

Najnowsze badania przeprowadzone w Iranie i państwach arabskich wskazują, że prawie połowa tamtejszej populacji coraz słabiej identyfikuje się z islamem i jego zasadami. Rośnie sekularyzacja społeczeństwa, które domaga się reform religijnych instytucji politycznych. W Iranie 47% z 40 tys. badanych porzuciło religię, a w Libanie 43% ankietowanych zadeklarowało mniejszą dbałość o swoją pobożność. Według badaczy im więcej ludzi odróżnia religię jako wiarę i religię jako system, tym bardziej stanowcze są żądania reform w Iranie i państwach arabskich.

Szkoły publiczne w Indonezji nie mogą już wymagać od uczniów noszenia stroju religijnego podczas zajęć. Władze państwa zdecydowały o tym po incydencie w jednej ze szkół, gdzie do włożenia hidżabu próbowano wielokrotnie zmusić chrześcijańską uczennicę. Chociaż Indonezja jest najliczniejszym krajem muzułmańskim na świecie, to oficjalnie uznaje sześć religii i zapisała pluralizm religijny w formalnej ideologii założycielskiej państwa, znanej jako Pancasila.

Ponad trzy lata po bitwie o odzyskanie Mosulu z rąk IS dzielnica starego miasta nadal leży w gruzach. W ramach wspólnego projektu mieszkańcy reprezentujący wszystkie lokalne wyznania religijne rozpoczęli współpracę przy odbudowie Wielkiego Meczetu al-Nuri oraz historycznych kościołów al-Saa’a i al-Tehera. Kościół prawosławny na Cyprze zobowiązał się natomiast do odbudowy mających wartość historyczną domów z piaskowca, zniszczonych podczas budowy katedry, która powstaje obecnie w średniowiecznym centrum Nikozji.

Czytaj całe wydanie