Znaczenie terenów podmokłych dla klimatu

Tereny podmokłe zajmują mniej niż 4% powierzchni Ziemi, chociaż żyje na nich lub rozmnaża się tam 40% wszystkich gatunków zwierząt. Jedna trzecia całej materii organicznej znajduje się w takich miejscach, jak: mokradła Pantanal w Brazylii, Sudd w Sudanie czy bagna Wasiugan na Syberii. Mokradła filtrują, przechowują i zaopatrują planetę w wodę oraz pożywienie, dzięki czemu może się utrzymać ponad miliard ludzi. Mokradła odgrywają również kluczową rolę w regulowaniu klimatu na Ziemi torfowiska i gleby torfowe magazynują dwa razy więcej węgla niż całkowita biomasa wszystkich lasów na świecie.

Od 1970 r. zapory, zużycie wód gruntowych, rosnące zanieczyszczenie wody oraz produkcja rolna i przemysłowa zmniejszyły obszary podmokłe na całym świecie o 35%. Ich całkowity zanik spowodowałby emisję mniej więcej takiej ilości dwutlenku węgla, jaką Stany Zjednoczone produkowałyby rocznie, gdyby spalały paliwa kopalne na obecnym poziomie do 2100 r.

Ekolodzy namawiają rząd Albanii do cofnięcia decyzji o budowie lotniska Wlora, które poważnie zaszkodzi ekosystemowi chronionych terenów podmokłych Vjosa-Narta. To jeden z największych i najważniejszych ekosystemów wodno-błotnych w basenie Morza Śródziemnego, uznawany za kluczowy pod względem bioróżnorodności. Vjosa-Narta zamieszkuje ponad 200 gatunków ptaków, takich jak pelikany, czaple, mewy i flamingi. W Wielkiej Brytanii natomiast obszary podmokłe są osuszane i zabudowywane, co zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi – jeden na 10 nowych domów jest budowany na terenach zalewowych.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Samba, chiński taniec lwów i nigeryjskie afrobeats
Po sprzeciwie wyrażonym wobec rządów prezydenta Brazylii Jaira Bolsonary przez uczestników zabawy w klubie samby Renascença Clube w Rio de Janeiro kierownictwo przybytku podkreśliło, że jego statut zabrania „wszelkiego rodzaju demonstracji partyjno-politycznych”. Wielbiciele samby odebrali tę demonstrację lojalności wobec Bolsonary – wrogiego kulturze ludności rdzennej i afro-brazylijskiej – jako zdradę 70-letniej historii klubu, od początku […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość