Państwa prześladujące swoich obywateli na obczyźnie

Zdaniem think tanku Freedom House od 2014 r. co najmniej 31 państw złamało prawo międzynarodowe, prześladując za granicą swoich obywateli. Udokumentowano łącznie 607 morderstw, porwań oraz innego rodzaju ataków. Raport nie obejmuje cyberszpiegostwa i nękania w internecie. Chiny, Turcja i Egipt najczęściej atakują swoich obywateli przebywających na obcym terytorium. Chiny ścigają prześladowaną mniejszość ujgurską, a Turcja i Egipt poszukują krytykujących rząd aktywistów. Władze tureckie najczęściej porywają swoich obywateli, a Rosja najczęściej morduje ich poza granicami kraju (siedem zabójstw od 2014 r.). Pozostałe państwa prześladujące swych obywateli na obczyźnie to m.in. Arabia Saudyjska, Butan, Etiopia, Indie, Iran, Libia, Pakistan, Rwanda, Tajlandia i Uzbekistan.

Współpraca Serbii, Bahrajnu oraz Interpolu pozwoliła na przeprowadzenie nielegalnej ekstradycji z Serbii Ahmeda Jaafara Mohameda Aliego, oskarżonego o terroryzm bahrajskiego dysydenta politycznego. Akcja odbyła się wbrew wydanemu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) nakazowi sądowemu, który zawierał żądanie wstrzymania ekstradycji. Serbskie władze tłumaczyły, że zdecydowały się zignorować środek tymczasowy oraz naruszyć Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ponieważ ekstradycja była „konsekwencją krótkiego czasu między wydaniem środka tymczasowego a ekstradycją skarżącego”. Przykład Aliego pokazuje rosnącą zdolność antydemokratycznych reżimów do atakowania dysydentów na wygnaniu.

Represje wobec pracowników służby zdrowia w Mjanmie i USA
Aparat bezpieczeństwa Mjanmy nasilił represje wobec lekarzy, którzy stoją na czele ogólnokrajowego ruchu nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec rządzącej od lutego ub.r. junty wojskowej. Lekarze trafiają do więzień, tracą majątki i pozwolenia na pracę, a zatrudniające ich placówki opieki zdrowotnej muszą się liczyć z zamknięciem. Od czasu zamachu stanu z 1 lutego 2021 r. armia i policja […]
Czytaj całość
Konflikty dyplomatyczne na Cyprze oraz między Marokiem a Algierią
Rząd greckiej części Cypru unieważnił paszporty 14 wysokich rangą urzędników nieuznawanego na arenie międzynarodowej Cypru Północnego, co doprowadziło do sporu między społecznościami podzielonej etnicznie wyspy. Ersin Tatar, który stoi na czele kontrolowanej przez Turcję północy, określił ten ruch „rasistowskim, anachronicznym atakiem” na próby znalezienia rozwiązania problemu podzielonego państwa. Postanowienie rządu jest reakcją na decyzję Tatara […]
Czytaj całość
Migranci i uchodźcy w Azji, Afryce i Europie
Tysiące ludzi ucieka przed konfliktami, przemocą i biedą, odbywając ryzykowną podróż przez granicę irańsko–turecką. Przejścia wzdłuż tej górskiej granicy są chronione betonowym murem z drutem kolczastym, który rozciąga się na długości 140 km. Nie powstrzymuje to jednak ludzi uciekających z Afganistanu, Pakistanu i Iranu. Według władz tureckich do połowy czerwca br. zatrzymano ok. 53 176 […]
Czytaj całość