Państwa prześladujące swoich obywateli na obczyźnie

Zdaniem think tanku Freedom House od 2014 r. co najmniej 31 państw złamało prawo międzynarodowe, prześladując za granicą swoich obywateli. Udokumentowano łącznie 607 morderstw, porwań oraz innego rodzaju ataków. Raport nie obejmuje cyberszpiegostwa i nękania w internecie. Chiny, Turcja i Egipt najczęściej atakują swoich obywateli przebywających na obcym terytorium. Chiny ścigają prześladowaną mniejszość ujgurską, a Turcja i Egipt poszukują krytykujących rząd aktywistów. Władze tureckie najczęściej porywają swoich obywateli, a Rosja najczęściej morduje ich poza granicami kraju (siedem zabójstw od 2014 r.). Pozostałe państwa prześladujące swych obywateli na obczyźnie to m.in. Arabia Saudyjska, Butan, Etiopia, Indie, Iran, Libia, Pakistan, Rwanda, Tajlandia i Uzbekistan.

Współpraca Serbii, Bahrajnu oraz Interpolu pozwoliła na przeprowadzenie nielegalnej ekstradycji z Serbii Ahmeda Jaafara Mohameda Aliego, oskarżonego o terroryzm bahrajskiego dysydenta politycznego. Akcja odbyła się wbrew wydanemu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) nakazowi sądowemu, który zawierał żądanie wstrzymania ekstradycji. Serbskie władze tłumaczyły, że zdecydowały się zignorować środek tymczasowy oraz naruszyć Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ponieważ ekstradycja była „konsekwencją krótkiego czasu między wydaniem środka tymczasowego a ekstradycją skarżącego”. Przykład Aliego pokazuje rosnącą zdolność antydemokratycznych reżimów do atakowania dysydentów na wygnaniu.

BRICS, Dubaj i złoto z Anglii ekonomiczną szansą dla Rosji
Grupa BRICS obejmuje Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. Gospodarki tych państw to ponad 40% globalnej populacji i prawie jedna czwarta światowego PKB. To właśnie do członków grupy BRICS Rosja, w związku z zachodnimi sankcjami, postanowiła przekierować handel swoją ropą i jej eksport, chce także nawiązać z nimi bliższe relacje gospodarcze.  Z czasem […]
Czytaj całość
Represje wobec pracowników służby zdrowia w Mjanmie i USA
Aparat bezpieczeństwa Mjanmy nasilił represje wobec lekarzy, którzy stoją na czele ogólnokrajowego ruchu nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec rządzącej od lutego ub.r. junty wojskowej. Lekarze trafiają do więzień, tracą majątki i pozwolenia na pracę, a zatrudniające ich placówki opieki zdrowotnej muszą się liczyć z zamknięciem. Od czasu zamachu stanu z 1 lutego 2021 r. armia i policja […]
Czytaj całość
Dlaczego część Afryki nie wspiera Ukrainy oraz postawa Nepalu i Czeczenów
Nepal, który zachowuje neutralną postawę wobec globalnych konfliktów, tym razem poparł rezolucję ONZ żądającą od Rosji wycofania wojsk z Ukrainy. Zdaniem ekspertów świadczy to o proamerykańskim zwrocie w polityce zagranicznej państwa oraz próbie zminimalizowania zależności od potężnych sąsiadów – Chin oraz Indii – które rywalizują o wpływy w tym kraju.  Chociaż Czeczeni Ramzana Kadyrowa popierają […]
Czytaj całość