Raport Banku Światowego i stopy procentowe na świecie

Zgodnie z danymi Banku Światowego ponad 70 państw rozwijających się stanie w 2022 r. w obliczu dodatkowych spłat zadłużenia w wysokości prawie 9,7 mld euro – to wzrost o 45% w stosunku do 2020 r. Gospodarki tych krajów zmagają się również z „ukrytym” lub nieprzejrzystym zadłużeniem – np. powolnym i wadliwym wykrywaniem zagrożeń finansowych, takich jak niespłacane pożyczki – oraz rosnącą inflacją i stopami procentowymi.

Bank Japonii złożył ofertę nielimitowanego zakupu obligacji rządowych, aby ograniczyć gwałtowny wzrost długoterminowych stóp procentowych. Bank ustalił oprocentowanie zakupu 10-letnich obligacji rządowych na 0,25%. Decyzja ta podkreśla japońską politykę finansową polegającą na utrzymaniu prawie zerowych stóp procentowych. Argentyński Bank Centralny podniósł tymczasem referencyjną stopę procentową o 250 punktów bazowych, do 42,5%, w ramach dostosowania polityki pieniężnej do celów ustalonych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. 

Zdaniem Yi Ganga, szefa Banku Ludowego Chin, chińska gospodarka ponownie osiągnie potencjalne tempo wzrostu między 5–5,7% w 2022 r., przy aktywnym wsparciu podległej mu instytucji. Bank Ludowy Chin w ostatnich miesiącach obniżył stopy procentowe, zmniejszył ilość gotówki, którą banki muszą trzymać w rezerwie, oraz przyspieszył ekspansję kredytową w gospodarce. Wg Øysteina Olsena, szefa Norges Banku, norweska gospodarka dobrze radzi sobie podczas wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19. To w dużej mierze zasługa przemysłu wydobywczego gazu i ropy naftowej oraz sprzyjających cen tych surowców na światowych rynkach.

Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Relacje dyplomatyczne między USA a Iranem i Wenezuelą
Irańscy urzędnicy negocjują z Amerykanami potencjalną wymianę więźniów – Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przekazał, że w USA przebywa obecnie 16 Irańczyków, a czterech obywateli mających podwójne obywatelstwo irańsko-amerykańskie jest przetrzymywanych w Iranie. Negocjacje odbywają się równolegle do prowadzonych w Wiedniu rozmów dotyczących porozumienia nuklearnego. Umowa nuklearna z Iranem może jednak zostać zablokowana przez żądania Rosji, […]
Czytaj całość
Forum Indo-Pacyfiku w Paryżu i sojusz Turcji z Afryką
W Paryżu odbyło się forum Indo-Pacyfiku i spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej z ich odpowiednikami z regionu Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Na paryskim forum reprezentowane były Nowa Zelandia, Indie, Korea Południowa, Japonia oraz grupa innych krajów azjatyckich. Chiny nie zostały zaproszone. Szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josep Borrell zapowiedział skoordynowanie obecności UE […]
Czytaj całość