Jedna trzecia obszarów chronionych na świecie jest niszczona przez człowieka

Jedna trzecia obszarów chronionych na świecie jest niszczona przez człowieka. Naukowcy przeanalizowali prawie 50 tys. z nich. Z raportu opublikowanego w magazynie „Science” wynika, że m.in. rolnictwo, wydobycie złóż, budowa dróg czy linii elektrycznych wpływają na degradację 6 mln km² powierzchni, która miała służyć ochronie gatunków zwierząt i roślin, a także utrzymaniu bioróżnorodności.
Zdaniem autorów raportu zarówno bogate, jaki i biedne kraje z łatwością wyznaczają tereny chronione, ale większą trudność sprawia im finansowanie i egzekwowanie podjętych decyzji. Badacze podkreślili, że degradacja obszarów będących pod ochroną występuje we wszystkich krajach, zwłaszcza na gęsto zaludnionych terenach Azji, Europy i Afryki. Zwrócili również uwagę na Australię i USA, gdzie wydobycie surowców, rolnictwo i wycinka lasów znacząco wpływają na bogatą bioróżnorodność.
Od czasu ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej w 1992 r. wielkość obszarów objętych ochroną zwiększyła się dwukrotnie. Obecnie chronionych jest 15 proc. powierzchni lądów i 8 proc. powierzchni oceanów.