Regulacja rzek szkodzi ekosystemom wodnym

Słoje drzewa, czyli warstwy drewna, pojawiające się w ciągu okresu wegetacyjnego na obwodzie pnia, dostarczają naukowcom informacji o zmianach klimatu w przeszłości. Można dowiedzieć się o skali opadów deszczu i śniegu, zakresie temperatur, częstotliwości pożarów w lasach, wybuchach wulkanów, burzach i huraganach, zachowaniu prądu strumieniowego, a nawet o poziomie promieniowania kosmicznego. Od lat 30. XX w. w Tucson, w Arizonie, działa bank danych oparty na słojach drzew, w którym naukowcy zgromadzili dane z 4 tys. miejsc na świecie.

8 tys. lat temu w Ameryce Południowej rozpoczął się drastyczny spadek liczby mieszkańców związany z długotrwałą suszą i trudnościami w zaadaptowaniu się do zmian klimatycznych. Natomiast ok. 20 tys. lat temu, w wyniku wzrostu temperatury wody w oceanach, dwutlenek węgla został uwolniony z dna zbiorników morskich i oceanicznych, wpływając na zwiększenie średniej temperatury na Ziemi o 5-7°C. Istnieje zagrożenie, że podobna sytuacja się powtórzy. Niestety nie ma danych dotyczących ilości CO₂ uwalnianej z dna morskiego do oceanów. Odwrotna operacja zostanie przeprowadzona w portach Rotterdamu, Antwerpii i Gandawy – 10 mln t CO₂ zostanie wychwyconych z powietrza i za pomocą gazociągu przetransportowanych i wprowadzonych do pustego już pola gazowego (porowatego piaskowca, ok. 3 km pod dnem morskim).

Tamy, sztuczne zbiorniki, wały przeciwpowodziowe i elektrownie wodne znajdują się już na dwóch trzecich z 246 najdłuższych rzek świata. Nieuregulowane, dziko płynące rzeki, które przynoszą najwięcej korzyści ludziom i środowisku, można spotkać jedynie w Arktyce, Amazonii i Kotlinie Kongo. Bujna przyroda w rzekach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystości wody, ale to właśnie populacje gatunków dzikiej przyrody żyjące w rzekach zmniejszyły się średnio o 83% od 1970 r. z powodu pracy zapór, zanieczyszczeń i zużycia wody przez człowieka. Najbardziej zaburzone przez infrastrukturę rzeki to: Dunaj, Nil, Eufrat, Parana, Missouri, Jangcy, Brahmaputra oraz Darling (w Australii). Wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z przepływu wody wyrządza środowisku o wiele więcej szkód niż pozyskiwanie energii z innych źródeł odnawialnych jak słońce i wiatr.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Wpływ zmian klimatu na rolnictwo i produkcję zbóż
Efekty zmian klimatycznych – susze i deszcze – wpływają na globalny handel zbożem. W sezonie rolniczym 2020/2021 spadek produkcji zbóż w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych zanotuje Unia Europejska, natomiast miano producenta nr 1 odzyska Rosja (prognozowana produkcja zbóż wyniesie 82 mln t). Australia, dzięki sprzyjającym uprawom opadom deszczu, wyprodukuje i wyeksportuje najwięcej zboża od czterech […]
Czytaj całość