Islamofobia na świecie

„Islamofobia jest zakorzeniona w rasizmie i jest rodzajem rasizmu, który atakuje wyrażanie muzułmanizmu lub postrzeganie muzułmanizmu”. Taka definicja islamofobii, zaproponowana przez część brytyjskich partii i poparta przez 750 organizacji i instytucji muzułmańskich, została odrzucona przez brytyjski rząd. Według rządu i policji tak sformułowana treść definicji może utrudnić operacje antyterrorystyczne i zagrozić wolności słowa. W Austrii przyjęto prawo zakazujące noszenia w szkołach podstawowych odzieży, która jest symbolem ideologii lub religii i wiąże się z zakrywaniem głowy. Wyjątkiem są męskie nakrycia głowy Żydów (jarmułki) i Sikhów (patki). Posłowie prawicowej, rządzącej koalicji nie ukrywają, że celem wprowadzenia przepisów jest przede wszystkim zakazanie noszenia islamskich chust. Senat we Francji zagłosował za przyjęciem zakazu ich noszenia przez matki uczniów podczas wycieczek szkolnych. Decyzja wpisuje się w istniejący już zakaz noszenia chust w szkołach podstawowych i średnich. Francuski rząd będzie chciał odrzucić ustawę podczas obrad Zgromadzenia Narodowego.

Obywatelka Włoch złożyła skargę na zachowanie właściciela siłowni, który wyprosił ją ze względu na noszony przez nią hidżab. Władze miasta Mirandola, gdzie wydarzył się incydent, obiecały udzielenie pełnego wsparcia pokrzywdzonej na drodze sądowej. Pracownica więzienia w amerykańskim stanie Georgia złożyła oficjalną skargę do stanowego Departamentu Więziennictwa po tym, jak zakazano jej noszenia hidżabu w pracy z powodu możliwości używania go do szmuglowania kontrabandy oraz w związku z procedurami bezpieczeństwa. W jednej ze szkół w Pensylwanii pokazano film instruktażowy na wypadek ataku z bronią w ręku na placówkę edukacyjną, w którym napastnik nosi chustę przypominającą kefiję – tradycyjne arabskie nakrycie głowy. 56% z ponad 3650 zapytanych Amerykanów uważa, że nie powinno się poznawać w szkole cyfr arabskich [a dokładnie, europeizowanych cyfr hinduskich – standardowych symboli używanych na całym świecie do oznaczania liczb]. Celem badań było pokazanie uprzedzeń osób, które nie zrozumiały zadanego pytania, a zwróciły uwagę jedynie na wyraz arabski w zdaniu.