Rosną nastroje antysemickie w Europie

Analizy Europejskiego Kongresu Żydowskiego wskazują na rosnące nastroje antysemickie na świecie. W 2018 r. odnotowano wzrost prawie wszystkich form antysemityzmu, przy czym liczba brutalnych aktów przemocy wzrosła o 13% (z 342 w 2017 r. do 387). Najwięcej takich przypadków miało miejsce w Stanach Zjednoczonych (100), Wielkiej Brytanii (68), Francji i Niemczech (35). W Belgii w 2018 r. doszło do 101 ataków na tle antysemickim. To prawie dwukrotnie więcej niż w 2017 r. Antysemickie nastroje panują w szkołach publicznych, gdzie najgorszą obelgą jest nazwanie kogoś „żydem”. Natomiast według raportu Ligi Antydefamacyjnej w 2018 r. w USA podwoiła się liczba ataków z użyciem przemocy na społeczność żydowską. Jak wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 38% Żydów myślało o wyjeździe z Europy, ponieważ nie czują się tu bezpiecznie.

Bundestag jako pierwszy parlament w Unii Europejskiej uchwalił symboliczną rezolucję określającą globalny ruch na rzecz Kampanii BDS [Bojkot, Wycofanie Inwestycji, Sankcje] jako antysemicki. Członkowie ruchu zachęcają do bojkotu Izraela oraz izraelskich produktów w ramach sprzeciwu wobec polityki tego państwa względem Palestyny i Strefy Gazy. 60 żydowskich i izraelskich naukowców podpisało list otwarty krytykujący rezolucję Bundestagu. Twierdzą oni, że rezolucja wpisuje się w niepokojący trend nazywania antysemitami osób wspierających Palestyńczyków. Ze statystyk kryminalnych, opublikowanych przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wynika, że liczba przestępstw antysemickich i przestępstw z nienawiści wzrosła w 2018 r. o 20%. Raport wykazał, że dziewięć na 10 przestępstw antysemickich w Niemczech zostało popełnionych przez ludzi utożsamiających się z poglądami skrajnej prawicy.

Żydowskie organizacje studenckie w Wielkiej Brytanii płacą po 2 tys. funtów szterlingów, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas imprez organizowanych w miasteczkach studenckich, w obawie przed incydentami antysemickimi. Chris Skidmore, minister ds. uniwersytetów, nauki, badań i innowacji, wezwał brytyjskie uczelnie do przyjęcia definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), aby pokazać, że traktują one problem poważnie. Universities UK, organizacja reprezentująca uniwersytety w Wielkiej Brytanii, powołała grupę zadaniową, która ma zająć się wszystkimi formami nękania, przemocy i przestępstw z nienawiści, także na tle religijnym, na terenie kampusów.

Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Międzynarodowy handel bronią oraz odpowiedzialność jej producentów
Ok. trzech razy więcej broni i sprzętu wojskowego, niż wcześniej sądzono, wyeksportowała Wielka Brytania w ramach pomocy Arabii Saudyjskiej prowadzącej od 2015 r. wojnę w Jemenie. Według danych rządu ministrowie podpisali umowy na sprzedaż uzbrojenia o wartości 6,7 mld funtów, oficjalne rejestry oraz producenci broni podają jednak, że prawdziwa kwota będzie bliższa 20 mld funtów. […]
Czytaj całość
Międzynarodowe sankcje nałożone na Birmę oraz Iran
Australia zawiesiła współpracę wojskową z Birmą w związku z zamachem stanu, do którego doszło 1 lutego 2021 r. Środki finansowe z programu szkolenia obronnego zostaną przekazane na cele związane m.in. z nauką języka angielskiego. Australijskie władze przekierują również pomoc do organizacji pozarządowych w odpowiedzi na eskalację przemocy podczas tłumienia cywilnych manifestacji przez wojskową juntę. Według […]
Czytaj całość