Bioróżnorodność na lądach i w oceanach

Poziom bioróżnorodności oceanów niewiele zmienił się przez setki milionów lat, co podważa dotychczasowe założenia, że w ciągu ostatnich 200 mln lat nastąpiła dywersyfikacja gatunków – uważają naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham, którzy analizowali bioróżnorodność oceanów do 540 mln lat wstecz. Badacze skupili się na analizie zapisów kopalnych w ujęciu regionalnym zamiast globalnym, jak było to dotychczas praktykowane.

Organizacja Wildlife Trusts ostrzega przed utratą bioróżnorodności w Wielkiej Brytanii w związku z zaniedbywaniem rezerwatów przyrody, utratą gatunków, wandalizmem, nielegalnym odstrzałem zwierząt i śmieceniem. Sytuacja ta ma związek z przestojem w pracy służb w czasie pandemii oraz wstrzymaniem ważnych projektów ochrony przyrody.

Liczba owadów na świecie spadła o 25% od 1990 r., a redukcja jest szczególnie duża w Europie oraz w środkowych i środkowo-zachodnich stanach USA. Analiza została oparta na 166 badaniach długoterminowych z lat 1925–2018 z 1676 stanowisk. Populacja owadów spada średnio o 9% na dekadę. Nie udało się pozyskać danych z Ameryki Południowej, Afryki i południowej Azji, gdzie szybkie niszczenie dzikich siedlisk pod uprawy i urbanizacja prawdopodobnie znacznie zmniejszają populację owadów. Na świecie owady giną głównie w wyniku niszczenia ich siedlisk, stosowania pestycydów i zanieczyszczenia środowiska światłem.

Rośnie natomiast populacja owadów słodkowodnych – o 11% w okresie 10 lat – w związku z oczyszczaniem rzek i jezior. Jednak ta grupa stanowi tylko ok. 10% wszystkich gatunków owadów i nie zapyla upraw. Według autorów badania populacje owadów żyjących w koronach drzew wydają się pozostawać względnie stabilne, podczas gdy owady latające i żyjące w ziemi doświadczyły najbardziej gwałtownych spadków liczebności.