Najnowsze metody badania mózgu człowieka

Start-up Kernel opracował specjalne kaski do monitorowania aktywności mózgu człowieka, które mogą zastąpić duże i kosztowne maszyny badające impulsy elektryczne i krew przepływającą przez mózg. Dzięki urządzeniom o wielkości kasków rowerowych, systemowi o nazwie Flux, który mierzy aktywność elektromagnetyczną mózgu, i systemowi Flow, mierzącemu przepływ krwi w mózgu, naukowcy mogą w łatwy sposób analizować aktywność neuronów i działanie mózgu człowieka. W przyszłości ludzie cierpiący na paraliż i udar mózgu będą mogli używać urządzeń Kernela do komunikowania się za pomocą myśli, a osoby z objawami paranoi lub lękami dostaną możliwość skorzystania z nowych terapii. Urządzenie ma kosztować mniej niż 5 tys. dol.

Naukowcom po raz pierwszy udało się zarejestrować w rozdzielczości przestrzennej aktywność mózgu człowieka podczas snu, który utrwala i odtwarza wspomnienia z przeżytego wcześniej dnia. W trakcie eksperymentu zespół badaczy wszczepił elektrody do kory ruchowej (części kory mózgowej) i zakrętu czołowego dwóch badanych pacjentów. Implanty są częścią szerszego badania klinicznego, którego celem jest opracowanie interfejsów mózg-komputer. W przyszłości implanty pozwolą ludziom cierpiącym na tetraplegię (paraliż czterokończynowy) na kontrolowanie za pomocą mózgu urządzeń pomagających im w codziennym życiu.

Na świecie ok. 188 mln ludzi rocznie korzysta z marihuany. Z badań przeprowadzonych w Nowej Zelandii wynika, że palenie marihuany w młodym wieku (do lat 30.) przyczynia się do obniżenia ilorazu inteligencji nawet o 6–8 pkt. IQ. Z innych badań wynika, że osoby korzystające z marihuany wielokrotnie częściej mają kontakt z alkoholem, nikotyną i innymi nielegalnymi narkotykami, co wpływa na obniżenie ich ilorazu inteligencji, niż osoby, które nie używają marihuany. Niższe IQ jest również skorelowane z cechami behawioralnymi, np. impulsywnością i nadmiernym podejmowaniem ryzyka. Osoby z takim cechami częściej sięgają po marihuanę i mają niższy iloraz inteligencji. Znaczenie ma również splot czynników środowiskowych i cech dziedzicznych.