Ekonomiczne i psychiczne skutki pandemii u młodzieży

Osoby w wieku 18–34 lat prawdopodobnie najdotkliwiej odczują ekonomiczne skutki pandemii COVID-19: zostaną zwolnione, skierowane na przymusowy urlop i stracą płatne godziny pracy – przewiduje think tank Resolution Foundation, opierając się na badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Ponad jedna trzecia osób wieku 18–24 lat już odczuła ekonomiczne skutki pandemii w porównaniu z mniej niż jedną piątą osób w wieku 50–54 lat. Młode osoby mają zbyt małe doświadczenie w pracy i niewielki lub żaden staż pracy, aby uchronić się przed zwolnieniami. Wchodząc na rynek pracy w okresie spowolnienia gospodarczego, ponoszą związane z tym koszty – niższe płace, mniejsze szanse na rozwój i wyższe ryzyko bezrobocia w wieku średnim. Od marca do kwietnia br. zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych spadło o 25% wśród pracowników w wieku 2024 lat, o 16% wśród osób w wieku 2029 lat i o 12% wśród pracowników w wieku 50–59 lat.

Zawieszenie zajęć w amerykańskim systemie edukacyjnym pozbawiło ok. 55 mln uczniów bezpośredniego kontaktu z personelem szkolnym, który pomagał młodym ludziom budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z presją wieku dojrzewania i traumą związaną z pandemią. Porad i wsparcia można udzielać jedynie w ramach wideorozmów lub rozmów telefonicznych. Według ekspertów pokolenie młodych już przed pandemią doświadczyło gwałtownego wzrostu zachorowań na depresję, stanów lękowych i liczby samobójstw. W Wielkiej Brytanii raport organizacji Prince’s Trust i firmy YouGov wykazał, że 43% osób w wieku 16–25 lat odczuwa zwiększony poziom lęku i poważnie obawia się o perspektywy zatrudnienia. 32% badanych jest przytłoczonych codzienną paniką i niepokojem.

Czytaj całe wydanie