Ekonomiczne i psychiczne skutki pandemii u młodzieży

Osoby w wieku 18–34 lat prawdopodobnie najdotkliwiej odczują ekonomiczne skutki pandemii COVID-19: zostaną zwolnione, skierowane na przymusowy urlop i stracą płatne godziny pracy – przewiduje think tank Resolution Foundation, opierając się na badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Ponad jedna trzecia osób wieku 18–24 lat już odczuła ekonomiczne skutki pandemii w porównaniu z mniej niż jedną piątą osób w wieku 50–54 lat. Młode osoby mają zbyt małe doświadczenie w pracy i niewielki lub żaden staż pracy, aby uchronić się przed zwolnieniami. Wchodząc na rynek pracy w okresie spowolnienia gospodarczego, ponoszą związane z tym koszty – niższe płace, mniejsze szanse na rozwój i wyższe ryzyko bezrobocia w wieku średnim. Od marca do kwietnia br. zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych spadło o 25% wśród pracowników w wieku 2024 lat, o 16% wśród osób w wieku 2029 lat i o 12% wśród pracowników w wieku 50–59 lat.

Zawieszenie zajęć w amerykańskim systemie edukacyjnym pozbawiło ok. 55 mln uczniów bezpośredniego kontaktu z personelem szkolnym, który pomagał młodym ludziom budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z presją wieku dojrzewania i traumą związaną z pandemią. Porad i wsparcia można udzielać jedynie w ramach wideorozmów lub rozmów telefonicznych. Według ekspertów pokolenie młodych już przed pandemią doświadczyło gwałtownego wzrostu zachorowań na depresję, stanów lękowych i liczby samobójstw. W Wielkiej Brytanii raport organizacji Prince’s Trust i firmy YouGov wykazał, że 43% osób w wieku 16–25 lat odczuwa zwiększony poziom lęku i poważnie obawia się o perspektywy zatrudnienia. 32% badanych jest przytłoczonych codzienną paniką i niepokojem.

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa i zdrowie kobiet w ciąży
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej można uniknąć, jeżeli para planująca dziecko zdecyduje się na przeprowadzenie testu. Proste badanie krwi wykryje, czy każdy z rodziców ma zmutowany gen, który – jeśli zostanie odziedziczony po obojgu z nich – może spowodować chorobę u dziecka. W USA ok. 100 tys. osób cierpi na powodującą ból, udary i niewydolność narządów niedokrwistość sierpowatokrwinkową. […]
Czytaj całość
Wyzysk w domach dziecka i architektura dla bezdomnych
Organizacja Lumos alarmuje, że ok. 5,4 mln dzieci na świecie żyje w domach dziecka, gdzie łamane są prawa małoletnich. Dzieci stanowią przedmiot handlu, są wykorzystywane seksualnie, zmuszane do żebractwa, pracy i występów na rzecz darczyńców po to, by uzyskać fundusze na działalność instytucji opiekuńczych. W Ghanie małoletnich sprzedawano do pracy na plantacjach kakaowca i w […]
Czytaj całość
Międzynarodowe sankcje nałożone na Birmę oraz Iran
Australia zawiesiła współpracę wojskową z Birmą w związku z zamachem stanu, do którego doszło 1 lutego 2021 r. Środki finansowe z programu szkolenia obronnego zostaną przekazane na cele związane m.in. z nauką języka angielskiego. Australijskie władze przekierują również pomoc do organizacji pozarządowych w odpowiedzi na eskalację przemocy podczas tłumienia cywilnych manifestacji przez wojskową juntę. Według […]
Czytaj całość