Zrównoważona uprawa awokado i odzyskiwanie żywności

W Korei Południowej aż 95% wyrzuconej żywności zostaje powtórnie wykorzystane, np. jako biogaz, nawóz lub pokarm dla larw, z których produkuje się karmę dla zwierząt. Koreańczycy stosują również w gospodarstwach domowych reduktory odpadów, które osuszają materię organiczną i zmniejszają jej objętość. Z odpadków można także wyprodukować kompost – na ulicach Seulu stoi 16 tys. służących do tego specjalnych pojemników na resztki. W Kenii natomiast farmerzy oddają naukowcom do analizy próbki gleby ze swoich gospodarstw, a następnie stosują się do ich zaleceń, aby zwiększać plony i dbać o dobrą jakość uprawianej ziemi.

W Afryce Wschodniej i Nigerii dynamicznie rozwijają się uprawy awokado. Zdaniem naukowców tamtejsze niewielkie gospodarstwa, bardziej zrównoważone metody upraw i korzystne wzorce opadów sprawią, że uprawy te będą mniej szkodliwe dla środowiska niż np. w Ameryce Łacińskiej. Według Water Footprint Network, aby wyhodować kilogram awokado, potrzeba 2 tys. l wody. 

Dlaczego niektórzy zakopują bieliznę w np. przydomowych ogrodach? W ramach globalnego ruchu na rzecz poprawy jakości gleby i projektu naukowego o nazwie Soil Your Undies Challenge”. Składnikiem bawełny jest cukier celuloza, będąca pokarmem dla rozkładających glebę drobnoustrojów. Stan odzieży po jej odkopaniu po ośmiu tygodniach odzwierciedla kondycję mikrobiomu w glebie. Jeżeli z materiału zostało niewiele, to gleba jest zdrowa i tętni życiem. Odpowiedni mikrobiom stanowi siłę napędową dla roślin przyspiesza ich wzrost oraz podnosi odporność na choroby.