30 mln wewnętrznie przesiedlonych z powodu zmian klimatu

W 2020 r. 30 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych ze względu na zmiany klimatu, np. intensywne burze, powodzie i pożary. To trzykrotnie więcej niż z powodu wojen. Pracownicy Centrum Monitorowania Przesiedleń Wewnętrznych Norweskiej Rady ds. Uchodźców (IDMC) twierdzą, że pod koniec 2020 r. na świecie żyło co najmniej 55 mln osób wewnętrznie przesiedlonych. Państwa o największej liczbie przesiedleńców wewnętrznych uciekających przed klęskami żywiołowymi to Afganistan (1,1 mln ludzi) Indie (929 tys.) i Pakistan (806 tys.).

Globalne ocieplenie zwiększa częstotliwość występowania silnych burz i wyładowań atmosferycznych. Według naukowców w wyniku wzrostu średniej temperatury o 1°C uderza o 12% piorunów więcej. Np. w Arktyce liczba wyładowań zarejestrowanych latem między 2010 a 2020 r. wzrosła z ok. 18 tys. rocznie na początku dekady do ponad 150 tys. do 2020 r. Cieplejsza atmosfera pochłania więcej wilgoci, a zwiększona wilgotność powietrza oznacza silniejsze burze. Wraz z większą liczbą uderzeń piorunów rośnie prawdopodobieństwo występowania pożarów lasów. Ponadto błyskawice wytwarzają tlenki azotu, które potęgują efekt cieplarniany.

Indonezyjska sztuka naskalna – m.in. rysunek dzikiej świni sprzed ponad 45 tys. lat na wyspie Sulawesi, uważany za najstarsze na świecie malowidło jaskiniowe przedstawiające zwierzę – niszczeje z powodu skutków zmian klimatycznych. Inne malunki jaskiniowe w regionie, obrazujące sceny łowieckie i istoty nadprzyrodzone, również rozpadają się szybciej wraz ze wzrostem temperatury, serii suchych dni i silnych monsunów.