Międzynarodowe umowy handlowe na pięciu kontynentach

Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA) stworzy jeden z największych jednolitych rynków na świecie, pogłębi integrację gospodarczą kontynentu, ustanowi tam unię celną i ułatwi przemieszczanie się ludzi. Zarazem może się przyczynić m.in. do zmniejszenia liczby miejsc pracy w Afryce w następstwie liberalizacji taryf i zwiększonej konkurencji ze strony przemysłu w krajach innych sygnatariuszy umowy. Możliwe, że w konsekwencji tych zmian dojdzie do buntów bezrobotnych przeciwko porozumieniu, które w dłuższej perspektywie mogłoby poprawić jakość ich życia.

Brytyjskie związki rolnicze lobbują przeciwko umowie o wolnym handlu między Wielką Brytanią a Australią, argumentując, że producenci żywności ze Zjednoczonego Królestwa – zwłaszcza małe gospodarstwa rodzinne – będą musiały stawić czoła nieuczciwej konkurencji związanej ze zniesieniem ceł na import australijskich produktów żywnościowych. Tymczasem na spotkaniu sygnatariuszów Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) – Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady – rozmawiano m.in. o prawach pracowników i ochronie inwestycji energetycznych oraz środowiska w Meksyku.

Chiny kontynuują zakulisowe rozmowy, aby dołączyć do umowy o całościowym i progresywnym partnerstwie transpacyficznym (CPTTP). Pierwotna wersja umowy handlowej (TPP) miała na celu wykluczenie Chińskiej Republiki Ludowej i umocnienie potęgi gospodarczej oraz więzi handlowych Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku. W 2017 r. USA podjęły jednak decyzję o wycofaniu się z partnerstwa, a urzędnicy z Australii, Nowej Zelandii i Malezji odbyli już wstępne rozmowy z Chińczykami w ramach CPTTP.

Praca przymusowa w Portugalii i handel ludźmi w Wietnamie
Robotnicy rolni z Azji emigrują do Europy, opłacając gangi handlarzy ludźmi. Ok. 30 tys. Indyjczyków, Tajów, Nepalczyków i Pakistańczyków mieszka w fatalnych warunkach i pracuje za niewielką pensję m.in. w gospodarstwach rolnych w Portugalii. Aktywiści w Wietnamie ostrzegają z kolei przed wzrostem handlu ludźmi w związku z pandemią i pogarszającymi się warunkami życia. Mimo zamkniętych […]
Czytaj całość
Nowe sojusze międzynarodowe i rywalizacja mocarstw
Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin wspólnie skrytykowali decyzję Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady o nałożeniu sankcji na niektórych wysokich rangą urzędników chińskich za łamanie praw etnicznej mniejszości Ujgurów. Turcy wyrazili wsparcie dla swoich etnicznych krewnych, organizując protest w Stambule. Chiny zareagowały nałożeniem sankcji na europejskich urzędników i przedstawicieli niezależnych środowisk eksperckich, […]
Czytaj całość
Produkcja diamentów z dwutlenku węgla
Współczesne diamenty powstają z dwutlenku węgla, a w każdym karacie zawartych jest 20 t usuniętego z atmosfery CO₂. Dwukaratowy diament zawiera tyle dwutlenku węgla, ile wynosi ślad węglowy wytworzony przez człowieka w ciągu ok. 30 miesięcy. Firmie Aether Diamonds wyprodukowanie partii diamentów w laboratorium zajmuje cztery tygodnie – najpierw usuwa się CO₂ z powietrza, następnie […]
Czytaj całość