Zagrożone omułki i akcja Atacama na pomoc kaktusom

W Neapolu policja współpracuje z naukowcami, aby powstrzymać zorganizowane grupy przestępcze, które bogacą się na nielegalnym zbiorze i przemycie omułków daktylowych – skorupiaków w kształcie cygara, zamieszkujących skały wapienne i rosnących od 18 do 36 lat, aby osiągnąć zaledwie 5 cm długości. Kłusownicy używają młotków lub materiałów wybuchowych, by je zebrać, niszcząc tym samym środowisko morskie. Połów omułków daktylowych to jedna z najbardziej dewastujących siedliska morskie praktyk – odbudowa ekosystemów może zająć ponad 50 lat.

W lutym 2020 r. włoska policja zarekwirowała w ramach akcji Atacama ponad 1000 bardzo rzadkich gatunków kaktusów o czarnorynkowej wartości ponad 1,2 mln dol. Niektóre z chronionych roślin miały ponad 100 lat, prawie wszystkie pochodziły z Chile i właśnie wróciły do ojczyzny. Operacja Atacama to największy znany przykład kaktusów skradzionych w ich naturalnym środowisku i repatriowanych w celu ponownego wprowadzenia do rodzimego ekosystemu. Kaktusy należą do najbardziej poszukiwanych roślin na świecie, podobnie jak inne sukulenty, orchidee i gatunki roślin mięsożernych. Obecnie ponad 30% z prawie 1500 gatunków kaktusów na świecie jest zagrożonych wyginięciem.

„Memento Exstingui” to projekt fotografa Michele Turrianiego, w którym artysta zwraca uwagę na los zwierząt znajdujących się w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Inspiracją dla artysty były motywy religijno-artystyczne: vanitas i memento mori, które przypominają o przemijaniu życia i nieuchronności śmierci.

Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Miasta bezpieczne klimatycznie i ekologiczne budownictwo
Economist Intelligence Unit opublikował ranking miast bezpiecznych klimatycznie, w którym prowadzą Wellington, Toronto, Waszyngton, Mediolan i Kopenhaga. Bezpieczeństwo środowiskowe miasta opiera się na planie zrównoważonego rozwoju danego miejsca, zachętach do korzystania z energii odnawialnej, rozbudowie systemów gospodarowania odpadami, jakości powietrza, zalesieniu miasta i stresie wodnym (stosunek popytu do podaży). Np. w Bogocie, Rio de Janeiro […]
Czytaj całość