Psy z oddziału K-9 Poszukiwaczy Artefaktów są szkolone do wyszukiwania skradzionych antyków w Syrii i Iraku. 

Psy z oddziału K-9 Poszukiwaczy Artefaktów są szkolone do wyszukiwania skradzionych antyków w Syrii i Iraku. Pierwszy taki program badawczy powstał w odpowiedzi na wzrost przemytu zabytkowych przedmiotów, będącymi dobrami kultury.
Program zakłada wykorzystanie psów do walki  z przemytem antyków w kontenerach, skrzyniach towarowych, bagażach, a także… pocztą. W działania zaangażowane jest Centrum Penn Vet Working Dogs przy Uniwersytecie w Pensylwanii.
Psom już udaje się wykryć ziemię czy produkty rolne, co potwierdza archeolog Michael Danti, który pracował w Iranie, Iraku i Syrii. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdza, że terroryści zarabiają na przemycie dóbr kultury. Znaczna część XV-wiecznych syryjskich zabytków, znajdujących się w Dura-Europos, starożytnym mieście nad Eufratem, została nielegalnie wykopana, jak mówi archeolog. Naukowe wykopaliska zajmą wieki, aby znaleźć tak wiele artefaktów.