W Chile stworzono nowe prawo chroniące obszar morza na długości 6400 km

W Chile stworzono nowe prawo chroniące obszar morza na długości 6400 km. Odchodząca ze stanowiska prezydent Michelle Bachelet podpisała dekret, dzięki któremu powstanie dziewięć rezerwatów morskich. Żyją tam tam między innymi lwy morskie i wieloryby oraz rosną lasy wodorostów.
Nowe prawo zwiększy obszar morza objęty ochroną państwa z 4,3 proc. aż do 42,4 proc. Ochronie będą też podlegały organizmy morskie na obszarze 1,4 mln km2 morza. To kolejna inicjatywa rządu dotycząca chilijskiego ekosystemu. We wrześniu zeszłego roku, w okolicy Wyspy Wielkanocnej, otwarto park morski, który jest rezerwatem dla gatunków tam żyjących.
Przeczytaj również artykuł o kryzysie bioróżnorodności, który ukazał się w „The Guardian”. Jak mówi prof. David Macdonald z Uniwersytetu Oksfordzkiego – bez bioróżnorodności nie ma przyszłości dla ludzkości. To najbardziej złożona i zarazem najważniejsza cecha naszej planety.
Cykl życia metali oraz hossa na rynku litu i uranu
Badanie analizujące ekonomiczne cykle życia 61 komercyjnie używanych metali wykazało, że żywotność ponad połowy z nich jest krótsza niż 10 lat, a większość metali wyrzuca się lub traci w dużych ilościach, zamiast poddać je procesowi recyklingu i ponownego wykorzystania. Np. kobalt (kluczowy dla silników lotniczych i akumulatorów litowo-jonowych) i gal (ważny składnik półprzewodników w telefonach […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość