Jedna na dziewięć osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody w pobliżu domu

Jedna na dziewięć osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody w pobliżu domu. 60 proc. ludzi na świecie żyje na obszarach z ograniczonym dostępem do niej. Zwiększa się także różnica w dostępie do wody i urządzeń sanitarnych między ludźmi bogatymi a tymi w gorszej sytuacji ekonomicznej, jak wynika z badania WaterAid.
Erytrea, Papua-Nowa Gwinea i Uganda to trzy kraje z najmniejszym dostępem do czystej wody. W Erytrei tylko 19 proc. ludności może z niej korzystać w pobliżu domu. Brak dostępu do czystej wody może mieć zabójcze skutki zdrowotne, zwłaszcza u dzieci. Według danych z raportu 290 tys. dzieci na świecie umiera, zanim ukończy piąty rok życia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina, że 14 osób dziennie (5 tys. w skali roku) w Europie umiera z powodu spożywania brudnej wody, nieodpowiednich warunków sanitarnych i niewłaściwej higieny. Zdecydowana większość z nich żyje w regionach wiejskich, gdzie bezpieczna woda pitna jest często niedostępna. Według danych WHO 57 mln ludzi w Europie nie ma wodociągów, a 21 mln wciąż brakuje dostępu do podstawowych usług związanych z wodą pitną.
W zeszłym tygodniu, 22 marca, obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji „Newsweek” przypomniał parę faktów, które mogą Was zaskoczyć.
Nowoczesne mikroinwertery i bloki do magazynowania energii
Odpowiedni dostęp do wody pitnej to globalne wyzwanie, które dotyczy 2,2 mld ludzi. Zdaniem pracowników X – amerykańskiego ośrodka badawczo-rozwojowego – w rozwiązaniu problemu mogą pomóc napędzane energią słoneczną urządzenia do zbierania wody atmosferycznej, czyli pobierania jej z powietrza. Mogą one zapewnić dostęp do wody miliardowi ludzi na świecie.  Firma Enphase Energy Inc. opracowała nowy […]
Czytaj całość
Topnienie Antarktydy, lodowców Afryki i Austrii oraz wiecznej zmarzliny
Zajmujący się przewidywaniem szybkości topnienia pokrywy lodowej na Antarktydzie zespół naukowców z GNS Science i Victoria University of Wellington opracował prognozy oparte zarówno na scenariuszu niskoemisyjnym (globalne emisje dwutlenku węgla zostają zredukowane w ciągu następnych kilku dekad), jak i na scenariuszu wysokoemisyjnym (emisje CO₂ rosną do ​​końca obecnego stulecia). W drugim przypadku światowy poziom mórz […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość