Dane z 12 krajów europejskich pokazują, że większość młodych ludzi jest niewierząca

Dane z 12 krajów europejskich pokazują, że większość młodych ludzi jest niewierząca. Badania zostały opublikowane w raporcie o religijności młodych Europejczyków prof. Stephena Bullivanta z Uniwersytetu St Mary w Londynie. Religia obumiera, jak twierdzi autor raportu, coraz więcej młodych ludzi nie wyznaje żadnej religii ani nawet się z nią nie identyfikuje.
Z ankiety przeprowadzonej wśród osób w wieku 16–29 lat wynika, że Czechy są najmniej religijnym krajem w Europie: 91 proc. Czechów nie identyfikuje się z żadnym wyznaniem. W Estonii, Szwecji i Holandii sytuacja jest podobna: 70–80 proc. młodych zalicza się do niewierzących. W czołówce najbardziej religijnych krajów są Polska i Litwa, gdzie kolejno 17 i 25 proc. deklaruje się jako niewierzący. Tylko w Polsce, Portugalii i Irlandii nieco więcej niż 10 proc. badanych chodzi na nabożeństwa przynajmniej raz w tygodniu. W Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Holandii ok. 60 proc. nie bierze udziału w religijnych uroczystościach ani się nie modli.
– Chrześcijaństwo jako norma zniknęło prawdopodobnie na dobre, a przynajmniej na 100 kolejnych lat – podsumowuje Bullivant. Nową normą staje się brak religii. Autor szacuje, że za 20, 30 lat wiernych w kościołach będzie mniej, ale staną się oni bardzo zaangażowani.