Zmniejsza się liczba gatunków roślin i zwierząt na świecie

Zmniejsza się liczba gatunków roślin i zwierząt na świecie. Z trzyletnich badań prowadzonych przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) wynika, że powodem mniejszej bioróżnorodności jest działalność człowieka, która w dłuższym okresie może być zagrożeniem nawet dla nas samych.
Prawie o jedną trzecią zmniejszy się populacja ryb morskich, a o niemal połowę populacja zwierząt lądowych i roślin w Azji Środkowej i Europie. W regionie Azji i Pacyfiku liczba koralowców zmniejszy się o 20 proc. do 2050 r., Afryka zaś poniesie znaczne straty flory w wyniku degradacji gleby. W obu Amerykach populacje gatunków roślin i zwierząt już zmniejszyły się o 31 proc. od XV w. Przy obecnym tempie naukowcy zapowiadają, że do roku 2050 gatunków będzie mniej o kolejne 40 proc. „Ta niepokojąca tendencja stanowi zagrożenie dla gospodarki, środków do życia, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości życia ludzi na całym świecie” – ostrzegł IPBES.
Badania przeprowadziło 600 naukowców, którzy sprawdzili 10 tys. publikacji naukowych dotyczących różnorodności biologicznej. To największe takie badanie od ponad 10 lat.
Nadzieją dla podtrzymania bioróżnorodności może być urodzony w Wielkiej Brytanii niedźwiedź polarny (pierwszy od 25 lat), który po czterech miesiącach spędzonych z matką został wypuszczony do rezerwatu przyrody w Szkocji.