Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Afryce

Afryka to najsłabiej zelektryfikowany kontynent na świecie, najbardziej podatny na zmiany klimatu, z najszybszym wzrostem populacji. Ma zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, z których korzysta w 2017 r. najwięcej energii elektrycznej wytworzono w Afryce dzięki spalaniu gazu ziemnego, węgla, pracy elektrowni wodnych oraz spalaniu ropy naftowej. Ponad dwie trzecie ludności Afryki Subsaharyjskiej (ponad 600 mln ludzi), nie ma dostępu do energii elektrycznej, jednak tamtejsze inwestycje w czystą energię wzrosły z 2,3 mld dol. w 2017 r. do 7,4 mld dol. w 2018 r.

W 2019 r. Kenia, która do końca 2020 r. zamierza całą potrzebną energię produkować ze źródeł odnawialnych, otworzyła największą w Afryce farmę wiatrową o mocy do 310 MW, co stanowi ok. 17% dziennego zapotrzebowania kraju na energię. Nigeria, Mali i Egipt inwestują w farmy fotowoltaiczne. W Egipcie powstała największa na kontynencie i widoczna z kosmosu farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 GW, która zasili w energię elektryczną ponad milion gospodarstw domowych. Etiopia buduje potężną zaporę na Nilu. Republika Południowej Afryki stara się zmniejszyć swoje uzależnienie od węgla dzięki inwestycjom w nowe technologie.

W 2019 r. deweloperzy zlecili na całym świecie zbudowanie co najmniej 35 farm fotowoltaicznych o mocy min. 200 MW. (Jeden projekt o mocy 200 MW jest tak duży, jak 550 boisk do futbolu amerykańskiego). Europa ma być pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 r. będzie neutralna dla klimatu. W latach 1990–2016 prawie dwukrotnie spadło na Starym Kontynencie zużycie energii pierwotnej wyprodukowanej z paliw stałych, a prawie trzykrotnie wzrosło zużycie energii pierwotnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość
Niedobory paliwa w Haiti, Chinach i Afryce
Chociaż warunki w Afryce są idealne do produkcji energii odnawialnej, afrykańskie gospodarki w dużej mierze opierają się na ropie naftowej. Dlatego odczuwają obecnie ciężar rosnących cen paliw na rynkach światowych. W Kenii drożeją benzyna, żywność i życie. Republika Południowej Afryki i Nigeria również zmagają się z wysokimi cenami paliw. Południowoafrykańskie stowarzyszenie branży rolniczej Agri SA […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość