Łamanie praw człowieka w Jemenie i Meksyku

Pracownicy służby zdrowia oraz szpitale w pogrążonym wojną Jemenie byli atakowani co najmniej 120 razy między marcem 2015 r. a grudniem 2018 r. Do działań tych należały: naloty, ataki lądowe, okupacja militarna, ataki na pracowników służby zdrowia oraz inne wykroczenia, jak kradzieże i pozbawienie ludności cywilnej pomocy humanitarnej. W atakach zginęło co najmniej 96 cywilów i pracowników służby zdrowia, a 230 osób zostało rannych. W marcu 2020 r. dwóch pracowników Czerwonego Półksiężyca Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostało porwanych i zabitych przez nieznanych sprawców w mieście Aden, na południu Jemenu. Załamanie się systemu opieki zdrowotnej w Jemenie w dużej mierze spowodowało najpoważniejszy kryzys humanitarny na świecie, jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. 24,1 mln Jemeńczyków (ponad dwie trzecie ludności kraju) jest zależna od pomocy humanitarnej, aby przetrwać powszechny głód i wybuchy chorób takich jak cholera i błonica. 

W latach 2012–2019 zamordowano w Meksyku co najmniej 83 działaczy na rzecz ochrony środowiska, a prawie jedna trzecia ataków była wymierzona w przeciwników wielkich projektów energetycznych, zwłaszcza wiatrowych i hydroenergetycznych. Setki innych aktywistów zostało pobitych lub otrzymało groźby. Ameryka Łacińska to najniebezpieczniejsze miejsce na świecie pod względem angażowania się w ochronę środowiska, gruntów i praw człowieka. Szczególnie trudna sytuacja jest w Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Hondurasie i Gwatemali. W 2019 r. liczba zgonów była najniższa od 2012 r. – 15 działaczy zostało zamordowanych, a co najmniej 25 innym grożono, nękano ich lub prowadzono przeciwko nim kampanie oparte na oszczerstwach. Za 40% podobnych incydentów w 2019 r. odpowiedzialni byli policjanci, członkowie Gwardii Narodowej lub lokalni prokuratorzy.