Sztuczna inteligencja i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Lekarze ze Szpitala Dziecięcego w Cincinnati w Ohio używają sztucznej inteligencji i drugiego najpotężniejszego superkomputera na świecie do wczesnego wykrywania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. „Szybka diagnoza pozwala wyleczyć i złagodzić objawy prawie 50% chorób psychicznych u osób, które wchodzą w dorosłość” – twierdzą pracownicy szpitala. Lekarzom pomagają specjaliści z Oak Ridge National Laboratory, które jest właścicielem i operatorem zbudowanego przez IBM superkomputera Summit (OLCF-4). 

Summit może osiągnąć 200 petaflopów mocy obliczeniowej (jeden petaflop to zdolność do wykonania biliarda operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Technologia o tak dużej mocy jest konieczna, ponieważ choroby psychiczne są złożone w patogenezie, na którą składają się czynniki osobowościowe, środowiskowe, biologiczne, emocjonalne, społeczne i procesy poznawcze. Obliczenie ich wszystkich – czyli wyszkolenie modelu AI, aby nadać im sens i umożliwić dokładne przewidywanie rozwoju choroby – jest wyjątkowo trudne.

Wyniki przeprowadzonych przez Steer Education badań, które objęły 15 tys. brytyjskich uczniów i uczennic szkół średnich, ujawniły rosnącą przepaść między chłopcami a dziewczętami w kwestii zdrowia psychicznego. Eksperci twierdzą, że może to być długotrwała konsekwencja pandemii. Jedenastoletnie dziewczęta są o 30% bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym od chłopców w tym samym wieku, a osiemnastoletnie uczennice doświadczają ich dwukrotnie częściej niż rówieśnicy. Ponadto dziewczęta coraz rzadziej informują o swoich problemach rodziców lub nauczycieli.