Sztuczna inteligencja i analiza starożytnych inskrypcji greckich

Ithaca to głęboka sieć neuronowa do przywracania tekstu oraz geograficznej i chronologicznej atrybucji starożytnych inskrypcji greckich. Do naszych czasów przetrwały tysiące inskrypcji, ale wiele z nich zostało uszkodzonych, a teksty są fragmentaryczne. Ithaca wspomaga i rozszerza pracę historyka – współpracuje z nim, wspierając decyzje naukowca i jego interpretację tekstu. Samodzielnie działająca Ithaca osiąga 62% dokładności podczas przywracania uszkodzonych tekstów, a wykorzystanie sieci przez historyków poprawia dokładność ich pracy z 25% do 72%.

Sztuczna inteligencja może pomóc właścicielom kasyn w ograniczeniu wśród klientów uzależnienia od hazardu, które powoduje finansowe, osobiste i zawodowe reperkusje. Programy AI potrafią nie tylko identyfikować uzależnionych graczy, lecz także przewidywać u klientów kasyn wystąpienie zachowań o cechach uzależnienia w przyszłości. Na podstawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Aarhus duńska firma Mindway AI wykorzystuje psychologów do szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji w identyfikowaniu zachowań związanych z nałogowym hazardem.

Amerykański rząd zamontował na granicy z Meksykiem zasilane energią słoneczną „autonomiczne wieże obserwacyjne”. Wykorzystują one obrazowanie termiczne, kamery i radar, aby przekazywać dane do systemu sztucznej inteligencji. AI określa, czy poruszający się obiekt jest zwierzęciem, pojazdem, czy człowiekiem, a następnie przesyła wybrane współrzędne geograficzne do agentów U.S. Customs and Border Protection. Jak dotąd na granicy rozmieszczono ok. 175 wież obserwacyjnych.

Świat przeciwko uchodźcom – USA, Dania, Bułgaria, Grecja i Turcja
W związku z ochroną zdrowia publicznego prawo znane jako Title 42 zwalniało Stany Zjednoczone z obowiązku oferowania schronienia osobom przekraczającym granicę amerykańską, które wcześniej przebywały w kraju, gdzie odnotowano wystąpienie choroby zakaźnej. Administracja Joe Bidena zniosła Title 42, ale zgodnie z wynikami badań POLITICO-Harvard 55% dorosłych Amerykanów sprzeciwia się tej decyzji – to wskazuje, że […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Zielony potencjał Afryki oraz biomasa jako źródło energii
Zgodnie z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ Afryka ma ogromny potencjał w kwestii produkcji zielonej energii. To m.in. farmy wiatrowe na afrykańskim wybrzeżu, farmy fotowoltaiczne i projekty geotermalne w Wielkich Rowach Afrykańskich. Przedsięwzięcia te mogą osłabić skutki globalnego ocieplenia, wzmocnić rozwój gospodarczy Afryki i wyciągnąć miliony ludzi z ubóstwa. Kraje takie jak Kenia, […]
Czytaj całość