Brak porozumienia na szczycie UE ws. migrantów

8 października 2019 r. ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej spotkali się w Luksemburgu, aby omówić tymczasowy system relokacji osób uratowanych na Morzu Śródziemnym i ubiegających się o azyl. Program pilotażowy został uzgodniony pod koniec września 2019 r. przez cztery kraje (Francję, Niemcy, Włochy i Maltę) i przedstawiony pozostałym członkom UE. Po spotkaniu większość krajów odmówiła przyjęcia programu, a tylko trzy – Portugalia, Luksemburg i Irlandia – poparły go. Obecnie siedem krajów popiera program, licząc cztery, będące promotorami inicjatywy.

Zgodnie z programem pilotażowym umowa przewiduje ustanowienie wykazu bezpiecznych portów w UE, w których migranci mogliby zejść na ląd ze statków, oraz wykazu krajów, do których można ich będzie szybko przenieść (w ciągu czterech tyg.). Jednym z celów programu jest skrócenie czasu oczekiwania uchodźców na przybycie do miejsca docelowego.

Program pilotażowy polega na relokacji osób uratowanych w środkowej części Morza Śródziemnego na zasadzie obligatoryjnej, na podstawie systemu kwot. (To droga, którą migranci opuszczają Tunezję i Libię w kierunku Malty i Włoch.) Program będzie działać tylko przez sześć miesięcy. Niektóre kraje, np. Finlandia, nie ogłosiły jeszcze, czy wezmą w nim udział, a inne, np. Dania i Szwecja, nie poparły propozycji.