Dramat uchodźców w Libii

„The Guardian” dotarł do pisma, które we wrześniu 2019 r. trafiło do kluczowych urzędników Unii Europejskiej. W dokumencie opisane są niebezpieczne warunki panujące w obozach dla uchodźców w Libii, w których przetrzymywani są schwytani przez libijską straż przybrzeżną migranci i uchodźcy próbujący dotrzeć do Europy.

W piśmie jest zawarte przypuszczenie, że w niektórych obozach „mogą istnieć powiązania z handlem ludźmi”, „uchodźcy cierpią z powodu przeludnienia” i „panują złe warunki”, zwłaszcza w kwestii urządzeń sanitarnych oraz zaopatrzenia w żywność i wodę. Zgodnie z dokumentem ponad 5 tys. osób jest przetrzymywanych w takich warunkach, a ok. 3700 z nich – na obszarach objętych konfliktem.

W 2018 r. organizacja Human Rights Watch przeprowadziła wywiady z 66 migrantami w Libii i oskarżyła instytucje Unii Europejskiej o utrzymywanie sieci obozów dla uchodźców, w których warunki są „nieludzkie”. Rozmówcy opisują tortury stosowane przez strażników oraz koszmarne warunki sanitarne i żywieniowe, także dla dzieci i matek karmiących.

Human Rights Watch krytykuje postawę Unii Europejskiej, która wie o tej sytuacji, ale zapewnia libijskiej straży przybrzeżnej wsparcie w przechwytywaniu migrantów na morzu i trzymaniu ich z dala od Europy. Na początku listopada umowa między Włochami a Libią, obejmująca zasoby i szkolenia dla libijskiej straży przybrzeżnej oraz finansowanie ośrodków dla migrantów, została przedłużona automatycznie.